Wielkie mierzenie internetu

Łącze internetowe powinno spełniać parametry zawarte w umowie z operatorem świadczącym usługę. Jeśli internet działa wolno lub zawodnie, klient ma prawo złożyć reklamację. W artykule pokażemy, jak sprawdzić parametry łącza.

Gdy domowe łącze internetowe działa wolno - strony WWW wczytują się bardzo długo, a w transmisji filmów z YouTube następują przerwy - jest to sygnał do sprawdzenia jakości usługi świadczonej przez operatora. Domowymi sposobami możesz zmierzyć przepustowość łącza, opóźnienia w przesyłaniu danych i liczbę utraconych pakietów, czyli paczek danych, z których składa się transmisja internetowa.

Zanim winą za wolno działający internet obciążysz dostawcę usługi, sprawdź, czy przyczyna nie leży w twoim komputerze i sprzęcie sieciowym.

Reklama

Przeskanuj komputer programem antywirusowym. Szkodliwe oprogramowanie, np. trojany, może tak zająć łącze internetowe, że staje się ono nieużyteczne dla właściciela. Jeśli korzystasz z aplikacji typu internet security, sprawdź konfigurację modułu kontrolującego ruch sieciowy. Zbyt dokładna kontrola, choć zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, może powodować spowolnienie internetu.

Jeśli twój komputer jest podłączony do domowej sieci lokalnej, przeskanuj programem antywirusowym pozostałe komputery korzystające z internetu. Sprawdź także, czy użytkownicy tych komputerów nie używają klientów sieci P2P, które podczas pobierania pliku potrafią zapchać całe łącze.

Pozostaje jeszcze sprawdzenie, czy kable sieciowe nie są uszkodzone albo, co się wprawdzie rzadko zdarza, przyciśnięte do ściany, np. nogą biurka, bo wtedy tracą właściwości transmisyjne. Gdy po wykonaniu wymienionych czynności okaże się, że winnym niskiej prędkości internetu jest operator, zmierz parametry dostarczonego łącza.

Jak mierzyć prędkość

Podstawowym parametrem, jaki możesz zmierzyć, jest przepustowość łącza, czyli prędkość pobierania i wysyłania danych. Potrzebne do tego programy mierzą ją w kilobajtach na sekundę (KB/s) lub w kilobitach na sekundę (Kb/s).

Internetowe aplikacje mierzą prędkości pobierania i wysyłania danych podczas połączeń z szeregiem serwerów, np. znanych portali internetowych. Aby pomiar był wolny od błędów, należy wykonać go kilka razy i uśrednić wynik. Zamiast aplikacji internetowej możesz użyć programu instalowanego na dysku komputera, np. darmowego NetLimiter z naszej płyty. Aplikacje takie na bieżąco monitorują połączenia wychodzące i przychodzące na komputer i podają prędkość przesyłania danych dla każdego z nich. Dzięki nim możesz sprawdzić prędkość połączenia z serwerem komunikatora, serwisem wideo lub skontrolować przepustowość połączenia VoIP.

Przyczyny spowolnienia internetu: - Wirusy na komputerze, - Działające programy P2P, - Uszkodzenie kabli lub urządzeń sieciowych, - Niska jakość sieci dostępowej operatora, - Błędne skonfigurowanie usługi przez operatora.

Jeśli wynik pomiaru jest trochę niższy od prędkości łącza, które zakupiłeś u operatora, nie ma podstawy do reklamacji. Dostawca internetu nie może zagwarantować, że będziesz się łączył z dowolnym miejscem w sieci zawsze z maksymalną dopuszczalną prędkością. Internet składa się z sieci wielu operatorów, a każdy z nich odpowiada za prędkość wyłącznie na obszarze własnej sieci. Operator odpowiada tylko za prędkość internetu na odcinku od lokalu abonenta do własnej sieci, czyli za tzw. sieć dostępową (patrz schemat). Niestety przepustowości łącza na tym krótkim odcinku nie da się zmierzyć domowymi metodami.

Za ich pomocą możesz sprawdzić przepustowości połączeń z miejscami w internecie, czyli poza siecią dostępową.

Tłok w sieci

Wyniki pomiarów powinny niepokoić, gdy odbiegają o ponad 50 proc. od wartości, które są podane w umowie podpisanej z dostawcą. Przeprowadź wtedy pomiary o różnych porach dnia. Operatorzy, planując działanie swojej sieci, zakładają, że nie wszyscy użytkownicy będą korzystali z internetu równocześnie. Dlatego całkowita przepustowość sieci dostępowej jest mniejsza niż suma przepustowości łączy zakupionych przez użytkowników. Może się zdarzyć, że operator źle oszacował wielkość ruchu generowanego przez użytkowników i w czasie ich największej aktywności przepustowość sieci dostępowej przestaje wystarczać do komfortowej pracy.

Znaczny spadek wyników pomiarów prędkości łącza w godzinach szczytu - dla użytkowników domowych są to wieczory, pierwsza część nocy i weekendy - może wskazywać na taką sytuację. Jest ona najczęstsza w małych sieciach, np. osiedlowych, i może być podstawą reklamacji.

Parametry łącza internetowego: - Przepustowość - liczba kilobajtów, kilobitów lub megabitów przesyłanych przez sieć w ciągu jednej sekundy. - Opóźnienie - zwłoka w przesyłaniu pakietu danych z punktu A do B sieci, - Stracone pakiety liczba pakietów danych, które wysłane z komputera nadawcy nie dotarły do adresata.

Kontrola paczek

Nawet jeśli prędkość łącza nie budzi zastrzeżeń, część usług internetowych - telefonia VoIP lub telewizja internetowa, może działać niepoprawnie, np. w rozmowie internetowej głos rozmówcy będzie urywany. W takich przypadkach należy sprawdzić opóźnienie oraz poziom strat pakietów danych.

To, jak utrata lub opóźnienia pakietów wpływają na usługi internetowe, zależy od rodzaju usługi. Opóźnienia pakietów nie są np. istotne w przypadku przesyłania e-maili, ale mają kluczowe znaczenie przy transmisjach wideo - patrz tabelka "Wrażliwość usług internetowych na słabe parametry łącza". Podobnie jak w przypadku przepustowości operator odpowiada za transmisję pakietów tylko w obrębie sieci dostępowej. Domowymi metodami można wykonać pomiar na tym odcinku.

Składanie reklamacji

Zanim zareklamujesz jakość łącza, skontaktuj się z operatorem i zgłoś mu swoje zastrzeżenia do świadczonej usługi. Możesz to zrobić telefonicznie, e-mailem lub podczas wizyty w punkcie obsługi klienta. Wyjaśnij, jakie pomiary przeprowadzałeś, i przedstaw ich wyniki oraz wnioski, jakie wysnułeś.

Jeśli usterka łącza jest poważna i uniemożliwia komfortowe korzystanie z internetu, konsultant powinien przyjąć zgłoszenie awarii i poinformować cię o spodziewanym terminie rozwiązania problemu. Operator przeprowadzi wówczas pomiary na własną rękę lub wyśle technika, aby skontrolował stan sieci dostępowej (czasem wiąże się to z wizytą w domu klienta). Sprawdzi także, czy usługa została poprawnie skonfigurowana w jego bazie danych.

Gdy rozmowa z operatorem nie przynosi skutku, złóż reklamację. Pismo powinno zawierać twoje dane, numer klienta i umowy oraz okres, na jaki została podpisana, a także nazwę reklamowanej usługi, powód reklamacji i okres, jakiego dotyczy reklamacja. Operator ma 30 dni na jej rozpatrzenie. Jeśli uzna jej zasadność, powinien poprawić jakość usługi do poziomu zgodnego z umową.

Jeśli reklamacja dotyczy braku dostępu do internetu przez dłuższy czas, w piśmie reklamacyjnym powinieneś podać wysokość odszkodowania oraz numer konta bankowego, na który ma zostać ono przelane. Odszkodowanie określa się następująco: 1/15 abonamentu za każdy dzień, w którym pozbawiono cię łączności z internetem. Jeśli sumaryczna przerwa w łączności trwała krócej niż 36 godzin w ciągu miesiąca, operator nie musi płacić odszkodowania.

Gdy operator nie uzna reklamacji, nie pozostaje ci nic innego niż postępowanie sądowe lub pojednawcze - takie samo jak w przypadku reklamowania zbyt wysokiego rachunku telefonicznego.

Postępowanie pojednawcze polega na negocjacjach z operatorem, w których pośredniczy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Natomiast sąd polubowny to instytucja działająca przy UKE, której orzeczenia mają taką samą moc jak decyzje sądu powszechnego. Jednak, aby mógł on rozstrzygać spory między klientem a operatorem, obydwie strony muszą się zgodzić na oddanie pod jego jurysdykcję. W przypadku, gdy operator nie wyrazi na to zgody, pozostaje rozprawa przed sądem powszechnym.

Adresy internetowe

1 www.numion.com

2 www.dsl.cz

3 http://test.vline.pl/test.php

Źródło informacji

PC Format
Dowiedz się więcej na temat: opóźnienia | komputer | Internet | prędkość | operator
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy