11 iluzji optycznych. One oszukają twoje oko

Podczas interpretacji bodźców wzrokowych mózg automatycznie porównuje widzianą rzeczywistość z tym, co zna z przeszłości. Dlatego widzimy w różnych symbolach konkretne znaczenia. Są to konstrukcje wytworzone przez nasz mózg. Złudzenia optyczne możemy podzielić na kilka grup. Dość znaną sztuczką są iluzje perspektywiczne, gdy przedmioty i kształty tej samej wielkości z powodu nieprawidłowej oceny wzrokowej wydają nam się różnej wielkości. Widziane obrazy oceniamy w kontekście ich otoczenia i podświadoma korekta wielkości sprawia, że nasz umysł powiększa przedmiot otoczony mniejszymi kształtami i odwrotnie – zmniejsza przedmiot, jeśli jest on otoczony większymi kształtami.

Nasz umysł potrafi postrzegać tylko jeden całościowy obraz czy kształt i ignoruje to, co jest w tle. Tę zasadę wykorzystuje powyższy obrazek białobrodego staruszka i zielonego ogrodu, gdzie w cieniu arkady siedzi na ławeczce dziewczynka z książką, a obok niej stoi starzec.

Rysunek nie przedstawia spiral, ale kilka okręgów. Iluzję ruchu tworzą odpowiednie zmiany kolorów.

Oba czerwone koła są tej samej wielkości. Wrażenie odmiennych rozmiarów powstaje, ponieważ obiekty postrzegamy zawsze w kontekście otoczenia.

Reklama

Iluzja perspektywy tworzy ciekawe złudzenie optyczne. Co ciekawe, rdzenne społeczności, które nie mają tak dużych doświadczeń z perspektywą jak oko zachodniego obserwatora, postrzegają ten rodzaj iluzji o wiele mniej wyraźnie.

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się inaczej, pola A i B są tego samego koloru...

Na iluzji optycznej zwanej stereogramem przedstawiono słynne równanie Einsteina - E=mc2 - oraz nazwisko geniusza.

Ludzkie oko postrzega poszczególne obrazy z opóźnieniem ok. 0,06-0,1 sekundy. Przy frekwencji ok. 18 zjawisk na sekundę wzrok łączy poszczególne obrazy, a my postrzegamy je jako ruch.

Trójkąt Penrose’a to jeden z najsłynniejszych przykładów paradoksu graficznego. Narysowano trzy linie stykające się pod kątem prostym, a mimo to tworzą one trójkąt.

Iluzja optyczna wektorowego sześcianu powstała przez nietradycyjne połączenie poszczególnych boków. Tylny bok został połączony z przednim.

Jedno z najczęstszych złudzeń optycznych. Tak, wszystkie trzy postaci są tej samej wielkości...

Rysunek skrywa dwa różne obrazy. Można na nim zobaczyć albo kielich, albo dwa profile ludzi.


21 wiek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy