Cisco: ruch w internecie będzie wzrastał

Z raportu opracowanego przez firmę Cisco wynika, że do 2014 r. ogólnoświatowy ruch internetowy wzrośnie ponad czterokrotnie i osiągnie poziom 767 eksabajtów, czyli ponad 3/4 zetabajta.

Wzrost ruchu w internecie będzie nadal powodowany głównie przez usługi wideo, których udział w ogólnoświatowym ruchu IP generowanym przez użytkowników indywidualnych przekroczy do 2014 roku 91 proc. Zwiększenie przepustowości sieci i szybkości łączy internetowych oraz wzrost popularności telewizji HDTV i 3DTV to kluczowe czynniki, które wg prognoz spowodują w latach 2009-2014 czterokrotny wzrost ruchu IP.

Raport Cisco koncentruje się na dwóch głównych grupach użytkowników - użytkownikach indywidualnych i firmach - został opracowany na podstawie wyników dorocznych badań mających na celu oszacowanie wzrostu ogólnoświatowego ruchu IP oraz tendencji w tym zakresie. Prognozy są oparte na analizach przeprowadzonych przez firmę Cisco oraz na modelach ruchu i zużycia, a także na danych o urządzeniach pochodzących z niezależnych źródeł analitycznych. Cisco weryfikuje swoje prognozy, opinie i metodykę w oparciu o dane dostarczane przez operatorów telekomunikacyjnych z całego świata.

Reklama

Według prognoz, w latach 2009-2014 ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie ponad 4-krotnie (4,3 raza), osiągając w 2013 r. poziom około 56 eksabajtów na miesiąc, a w roku 2014 poziom 63,9 eksabajtów/m-c. Oznacza to, że w roku 2014 osiągnie pułap 766,8 eksabajta, czyli ponad 3/4 zetabajta rocznie. Ogólnoświatowy ruch IP sięgający prawie 64 eksabajtów miesięcznie, na co wskazuje prognoza na 2014 r., to odpowiednik 16 miliardów płyt DVD, 21 bilionów plików MP3 lub 399 kwadrylionów (1015) wiadomości tekstowych.

Do 2014 r. w gronie regionów generujących największy ruch IP znajdą się: Ameryka Północna (19,0 eksabajtów/m-c), Daleki Wschód (17,4 eksabajta/m-c), Europa Zachodnia (16,2 eksabajta/m-c) i Japonia (4,3 eksabajta/m-c).

Najszybszy wzrost ruchu IP nastąpi w Ameryce Łacińskiej (roczna stopa wzrostu na poziomie 51proc., wzrost 7,9-krotny), na Bliskim Wschodzie i w Afryce (roczna stopa wzrostu na poziomie 45 proc., wzrost 6,5-krotny) i w Europie Środkowej (roczna stopa wzrostu na poziomie 38 proc., wzrost 5,1-krotny). Ruch w tym ostatnim regionie osiągnie do 2014 r. poziom 2,5 eksabajta/m-c i będzie stanowił odpowiednik 514 mln płyt DVD, czyli 2,1 eksabajta/m-c.

W 2014 r. suma wszystkich form ruchu wideo (telewizja, wideo na żądanie VoD, transmisja wideo przez internet oraz sieci P2P przekroczy 91 proc. ogólnoświatowego ruchu IP generowanego przez użytkowników indywidualnych. Do końca 2010 r. ogólnoświatowy ruch związany z przesyłaniem wideo przez internet przewyższy ruch generowany przez sieci P2P, co będzie oznaczać, że po raz pierwszy od 10 lat ruch P2P nie będzie największym rodzajem ruchu w sieci.

Ogólnoświatowa społeczność użytkowników korzystających z usług wideo online będzie liczyła z końcem 2010 r. ponad 1 mld osób. W 2014 r. obejrzenie materiałów wideo, które przepływają w każdej sekundzie przez sieci IP na całym świecie, zajęłoby ponad 2 lata; obejrzenie materiałów wideo, które przepłyną przez te sieci w ciągu całego roku 2014 zajęłoby 72 mln lat.

Według prognoz ogólnoświatowych, zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2009-2014 13-krotnie. Do 2014 r. usługi telewizji 3D będą odpowiedzialne za 4 proc. całkowitego internetowego ruchu wideo. Usługi wideo w standardzie 3D i HD będą stanowiły 42 proc. całkowitego internetowego ruchu wideo generowanego przez użytkowników indywidualnych.

Ogólnoświatowy ruch związany ze współużytkowaniem plików osiągnie w 2014 r. poziom 11 eksabajtów/m-c. Roczna stopa wzrostu w latach 2009-2014 będzie wynosiła 22 proc. W latach 2009-2014 ruch P2P będzie rosnąć w tempie 16 proc. rocznie, natomiast ruch związany ze współużytkowaniem plików przez internet i za pomocą innych metod będzie rósł w tempie 47 proc. rocznie. W 2014 r. ruch P2P będzie stanowił 17 proc. ogólnoświatowego ruchu internetowego, generowanego przez użytkowników indywidualnych, co oznacza spadek w stosunku do 36 proc. w 2009 r.

Ruch generowany przez firmy osiągnie w 2014 r. poziom 7.7 eksabajtów/m-c. Oznacza to, że w latach 2009-2014 wrośnie ponad trzykrotnie. W okresie objętym prognozą ruch związany z wideokonferencjami biznesowymi wzrośnie dziesięciokrotnie. Będzie on rósł prawie trzykrotnie szybciej niż całkowity ruch IP generowany przez firmy i jego roczna stopa wzrostu wyniesie w latach 2009-2014 57 proc. Internetowe wideokonferencje to najszybciej rozwijająca się podkategoria ruchu, która odnotuje w latach 2009-2014 wzrost 180-krotny (roczna stopa wzrostu wyniesie w tym okresie 183 proc.). W latach 2009-2014 ogólnoświatowy mobilny przepływ danych wzrośnie 39-krotnie. W roku 2014 ruch ten osiągnie poziom 3,5 eksabajta/m-c (czyli ponad 42 eksabajty rocznie).

Ruch IP generowany przez użytkowników indywidualnych będzie rósł szybciej niż ruch generowany przez firmy. W 2009 r. ruch indywidualny stanowił 79 proc. całkowitego miesięcznego ogólnoświatowego ruchu IP, natomiast pozostałe 21 proc. stanowił ruch generowany przez firmy. W 2014 r. wartości te będą wynosić odpowiednio 87 i 13 proc.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Internet | firmy | wideo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy