Kara za nękanie SMS-ami i kradzież tożsamości w sieci

W życie wchodzi nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadza ważne zmiany dotyczące tzw. zjawiska stalkingu. Za uporczywe nękanie SMS-ami czy e-mailami można trafić za kratki na trzy lata. Chroniona będzie także tożsamość w internecie.

Nowelizacja dotycząca stalkingu, czyli uporczywego nękania (np. SMS-ami, e-mailami, telefonami itd.) zakłada, że ten "kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do 3 lat".

Ponadto, karze do 3 lat pozbawienia wolności podlegać będą ten, kto wykorzystuje wizerunek innej osoby (w portalach społecznościowych) lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli następstwem tych czynów będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Reklama

Nowe przepisy wchodzą w życie już w poniedziałek, 6 czerwca 2011 r. - Przygotowanie odpowiednich przepisów w tym zakresie poprzedziliśmy dogłębnym badaniem i analizą, które na moje zlecenie przeprowadził Instytut Ekspertyz Sądowych. Wyniki badań zadziwiły nas wszystkich. Jak się bowiem okazuje skala zjawiska jakim jest stalking, czyli uporczywe nękanie jest w Polsce bardzo duża. Co dziesiąty badany wskazuje, że był jego ofiarą. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie przepisów, które okażą się skuteczną odpowiedzią na to, powiązane m.in. z rozwojem nowoczesnych technologii, zjawisko - przypomina Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości

Media2
Dowiedz się więcej na temat: sms

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy