Milionowe kary dla Polkomtela i PTC

UOKiK nałożył na operatora sieci Plus karę finansową w wysokości ponad 130 mln zł. Era ma zapłacić 123 mln.

Kara związana jest z brakiem współdziałania firm podczas kontroli prowadzonej przez urząd. Decyzja dotycząca braku współdziałania przez Polkomtel odnosi się do kontroli przeprowadzonej przez UOKiK w grudniu 2009 roku, która odbyła się jednocześnie w siedzibach pięciu spółek: PTC, Polkomtel, P4, Info TV FM oraz NFI Magna Polonia. Działania UOKiK odbywały się za zgodą sądu, w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego w celu ustalenia, czy mogło dojść do zawarcia ograniczającego konkurencję porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej.

W trakcie prowadzonych czynności dwaj przedsiębiorcy - Polkomtel oraz Polska Telefonia Cyfrowa - utrudniali przeprowadzenie kontroli, w związku z czym prezes UOKiK wszczęła postępowania w sprawie nałożenia na spółki kar pieniężnych.

W przypadku Polkomtela - operatora sieci Plus - stwierdzono kilka naruszeń. Przede wszystkim spółka nie wydała kontrolującym twardego dysku będącego własnością urzędu, na którym kontrolujący zapisali kopie skrzynek poczty elektronicznej pracowników zajmujących się projektem telewizji mobilnej. Zgodnie z prawem, kontrolowany podmiot ma obowiązek udostępnienia i wykonania kopii m.in. nośników informacji, na których mogą znajdować się dowody wskazujące na zawarcie porozumienia. Pomimo ciążących na niej obowiązków, spółka dotychczas nie przekazała twardego dysku.

Reklama

Naruszeniem przepisów przez Polkomtel było również uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych. Pracownicy urzędu nie mogli rozpocząć ich równocześnie z działaniami w siedzibach innych przedsiębiorców. Kontrolującym opóźniano bowiem kontakt z członkami zarządu spółki lub osobami przez nich upoważnionymi, pomimo ich obecności w siedzibie spółki. Wskutek takich działań spółki, niemożliwe było wykorzystanie elementu zaskoczenia, bardzo często warunkującego sukces przeszukania. Opóźnienie rozpoczęcia czynności kontrolnych może bowiem umożliwić przedsiębiorcy zniszczenie dowodów lub ich ukrycie.

Kolejny zarzut dotyczy niewykonania żądania dotyczącego przekazania kontrolującym określonych dokumentów dotyczących udziału Polkomtela w projekcie telewizji mobilnej - spółka przedstawiła kontrolującym jedynie wybrane fragmenty tych dokumentów.

Uwzględniając wagę oraz liczbę stwierdzonych naruszeń, prezes urzędu nałożyła na spółkę Polkomtel karę w wysokości 130 689 900 zł, co stanowi równowartość 33 milionów euro. Nałożona kara stanowi więc 66 proc. maksymalnego jej wymiaru przewidzianego przepisami prawa. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku drugiego z przedsiębiorców, który utrudniał kontrolę Urzędu - Polskiej Telefonii Cyfrowej - nałożona została sankcja w wysokości 123 milionów zł. PTC odwołała się od decyzji do SOKiK. Nadal natomiast trwa postępowanie, które ma ustalić czy doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję dotyczącego usługi telewizji mobilnej.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Polkomtel SA | UOKiK
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy