Neostrada bez telefonu zgodna z prawem

Telekomunikacja Polska przegrywa z UKE. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Urząd Komunikacji Elektronicznej może nakazać operatorowi sprzedaż dostępu do internetu (neostrada) bez obowiązku wybrania usługi głosowej.

Prezes UKE w grudnia 2006 roku wydał decyzję nakazującą Telekomunikacji Polskiej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na uzależnianiu zawarcia umowy o świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu neostrada TP od zawarcia umowy o świadczenie usługi telefonicznej.

Jako że skargi o uchylenie tej decyzji zostały oddalone, TP wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o rozstrzygnięcie zagadnienia zgodności z dyrektywami ustanawiającymi wspólne ramy regulacyjne w dziedzinie łączności elektronicznej przepisów krajowych, które zakazują wszystkim operatorom łączenia świadczonych przez nich usług, bez oceny stopnia konkurencji na rynku i niezależnie od ich pozycji rynkowej.

Reklama

Trybunał orzekł, że przepisy krajowe, które zakazują Telekomunikacji Polskiej sprzedaży neostrady jedynie pod warunkiem jednoczesnego wykupienia abonamentu na telefon, nie są zabronione przez dyrektywę ramową i dyrektywę o usłudze powszechnej.

Trybunał zauważył, że dyrektywa o usłudze powszechnej ma na celu zapewnienie w całej Unii dostępu do publicznie dostępnych usług wysokiej jakości poprzez rzeczywistą konkurencję i wybór, a także regulowanie przypadków, w których rynek nie zaspokaja w sposób zadowalający potrzeb użytkowników końcowych.

Aby ten cel zrealizować, dyrektywa określa prawa użytkowników końcowych i odpowiadające im obowiązki przedsiębiorstw dostarczających publicznie dostępne sieci i usługi łączności elektronicznej. Co za tym idzie, państwa członkowskie zapewniają, aby wyznaczone przedsiębiorstwa ustanawiały warunki w taki sposób, aby abonent nie był zobligowany do płacenia za usługi dodatkowe lub usługi, które nie są konieczne lub wymagane dla zamówionej usługi.

Media2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama