Szybki internet w krainie jezior

Telekomunikacja Polska i Urząd Marszałkowski w Olsztynie zbudują sieć szybkiego internetu na Warmii i Mazurach

Telekomunikacja Polska i Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisały list intencyjny o współpracy przy rozbudowie sieci szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców województwa, na terenach słabo zurbanizowanych.

Porozumienie pozwoli wykorzystać środki unijne i przyczyni się do rozwoju całego regionu. Aby zrobić to najbardziej efektywnie, TP stworzyła specjalny program, Partnerstwo BB.

- Naszym celem jest współpraca z administracją samorządową w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego i dostarczenia szybkiego internetu. Docelowo chcielibyśmy objąć tym programem całą Polskę - podkreśla Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Reklama

- Dzięki programowi mieszkańcy wsi i miasteczek dostaną możliwość korzystania z internetu, który jest niezbędny w działalności gospodarczej i zdobywaniu informacji - dodaje

- Na Warmii, Mazurach i Powiślu, szczególnie na obszarach wiejskich, ciągle są jeszcze miejsca dotknięte efektem wykluczenia cyfrowego - mówi Jacek Protas, marszałek województwa. - Strategia rozwoju województwa i Regionalny Program Operacyjny zakładają wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym również rozbudowę infrastruktury teleinformacyjnej. Żeby osiągnąć cele, jakie sobie stawiamy, potrzebna jest współpraca i wymiana doświadczeń między sektorem publicznym i przedsiębiorcami, bo to się przyczynia do rozwoju województwa.

Program zakłada rozbudowę sieci dostępu do szerokopasmowego internetu, szczególnie na obszarach zagrożonych tzw. "wykluczeniem cyfrowym", które nie są opłacalne dla operatorów. Na Warmii i Mazurach takich miejsc jest dużo. Obecnie jedynie 18 % spośród ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z szerokopasmowego dostępu do internetu.

Administracja samorządowa wybuduje sieć telekomunikacyjną ze środków publicznych i unijnych. Z kolei TP zapewni przyłącza do klientów i zaplecze informatyczne, serwery, centrale telefoniczne, itp.

W latach 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro.

informacje prasowe/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy