Czy ze względu na brak zasięgu można rozwiązać umowę?

Czy problem z zasięgiem sieci mobilnej może być powodem do rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania bez kary umownej? UKE udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Na to pytania odpowiada Beata Jurkun, starszy specjalista w Wydział Polityki Konsumenckiej

"Problem z zasięgiem sieci, którego wynikiem są utrudnienia w dostępie do usług mobilnych stanowi podstawę do złożenia reklamacji u naszego operatora. Obowiązkiem operatora jest zweryfikowanie zgłoszonego problemu. Kłopoty z zasięgiem w wybranej lokalizacji nie stanowią jednak podstawy do rozwiązania umowy z winy operatora. Operatorzy nie gwarantują bowiem jednakowego poziomu sygnału i jakości usług na terenie całego kraju. Zatem decyzja o rozwiązaniu umowy powinna być starannie przemyślana, gdyż w przypadku umowy na czas określony operator będzie uprawniony do obciążenia nas karą umowną".

Reklama

Reasumując, pamiętajmy:

- w przypadku usług mobilnych operatorzy nie gwarantują tej samej jakości i jednakowego poziomu sygnału w każdej lokalizacji;
- przed zawarciem umowy terminowej warto skorzystać z możliwości przetestowania usług w ramach okresu próbnego lub samodzielnie sprawdzić zasięg korzystając z usługi na kartę;
- i co najważniejsze, wypowiedzenie przez nas umowy terminowej może wiązać się z skutkami finansowymi.

Informacja prasowa/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: UKE | telefony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy