Rozstrzygnięto przetarg na pasmo 1800 MHz

Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego Internetu. Najwyżej ocenione zostały oferty P4 (właściciel sieci Play). i Polskiej Telefonii Cyfrowej (właściciel sieci T-Mobile). W ciągu 2 lat przynajmniej połowa nowych nadajników ma powstać na terenach wsi i małych miast.

Częstotliwości z pasma 1800 MHz stanowią cenne zasoby, przeznaczone do świadczenia na terenie całego kraju usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na okres do 31 grudnia 2027 r. Mogą być one wykorzystane przede wszystkim do popularyzacji szybkiego mobilnego Internetu i transmisji danych. Posłużą także do zwiększenia dostępności usług szerokopasmowych nie tylko na terenie aglomeracji miejskich, ale także na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rynku szybkiego Internetu najpóźniej za 12 miesięcy pojawią się nowi gracze, dzięki czemu zaostrzy się konkurencja, a nowoczesne usługi telekomunikacyjne będą bardziej dostępne. Konsument zyska możliwość wyboru spośród kilku dostępnych na rynku ofert. Szerszy dostęp do technologii szybkiego mobilnego Internetu pozwoli również w znacznym stopniu ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną wymagają dużych nakładów i czasu.

Przebieg przetargu

20 sierpnia 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego, którego przedmiotem było pięć rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych. Każda z rezerwacji obejmuje zasób 5 MHz z pasma 1729,9 1754,9 MHz oraz 5 MHz z pasma 1824,9 1849,9 MHz. Zainteresowane firmy mogły złożyć jedną, dwie lub maksymalnie trzy oferty. Każda oferta była oceniana niezależnie.

Oferty w obowiązującym terminie, tj. do 22 października 2012 r., złożyło sześciu przedsiębiorców telekomunikacyjnych (lista wg kolejności złożonych ofert):

1) P4 Sp. z o.o. (3 oferty)
2) Polkomtel Sp. z o.o. (2 oferty)
3) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (3 oferty)
4) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (3 oferty)
5) Sferia S.A. (2 oferty)
6) EmiTel Sp. z o.o. (3 oferty).

Po ocenie formalnej do Etapu II badania ofert zostały zakwalifikowane oferty następujących podmiotów: P4 (oferty nr 1, 2, 3), Polkomtel (oferta nr 1), PTK Centertel (oferty 1, 2, 3), PTC (oferty 1, 2, 3).

Przetarg został rozstrzygnięty na podstawie kryteriów: zachowania warunków konkurencji, wysokości zadeklarowanej kwoty oraz wiarygodności finansowej uczestników.

W przetargu wyznaczono minimum kwalifikacyjne wynoszące 1150 punktów. Minimum kwalifikacyjnego nie uzyskała oferta nr 3 złożona przez PTK Centertel Sp. z o.o., która uzyskała 1004,632 punkty.

Zobowiązania oferentów

Podmioty wyłonione w przetargu zobowiązały się do wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, jak również do rozpoczęcia wykorzystania przyznanych zasobów częstotliwości w ciągu 12 miesięcy od otrzymania decyzji o rezerwacji. Zobowiązały się również w ciągu 24 miesięcy do inwestycji w sieć telekomunikacyjną poprzez budowę lub modernizację przynajmniej 3200 stacji bazowych (minimum wymagane przez dokumentację przetargową to 1800 nadajników), z tego przynajmniej 50% stacji bazowych na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast poniżej 100 tys. mieszkańców. Budżet Państwa z tytułu opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości może zasilić kwota ponad 950 mln złotych.

Rezerwacja częstotliwości


Od dnia ogłoszenia wyników postępowania przetargowego podmioty wyłonione w przetargu  mają 7 dni na złożenie do Prezesa UKE wniosku o dokonanie każdej z pięciu rezerwacji będących przedmiotem przetargu.

Przydział konkretnych zakresów częstotliwości z pasma 1800 MHz zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniu rezerwacyjnym, przede wszystkim z uwzględnieniem zasady efektywności wykorzystywania częstotliwości oraz optymalizacji zarządzania widmem. Prezes UKE dokona rezerwacji tych częstotliwości biorąc pod uwagę ewentualne wnioski wyłonionych w przetargu podmiotów, w szczególności dotyczące dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość kanałów radiowych wyłonionego podmiotu.

Reklama

Komentarz sieci Play

"Jesteśmy zachwyceni wynikami przetargu - mówi Jørgen Bang-Jensen, prezes P4 Sp. z o.o. - Będziemy kontynuować dotychczasową jednoznacznie prokonsumencką politykę oraz strategię oferowania usług w rozsądnej cenie w oparciu o najnowszą technologię mobilnego Internetu.

Zdaniem Play, decyzja UKE i UOKiK stanowi silny i nieodwracalny impuls do rozwoju powszechnie dostępnego Internetu szerokopasmowego w Polsce. PLAY uznaje tę decyzję jako wstęp do budowy w Polsce rynku telekomunikacyjnego opartego na równowadze sił wszystkich graczy i centralnej roli konsumenta. Play deklaruje chęć uczestnictwa w dalszych etapach przetargu w zakresie wszystkich trzech częstotliwości. Jednocześnie Play ma nadzieję, że wyniki przetargu nie są jednorazowym pozytywnym wydarzeniem, ale wskazują na determinację regulatorów w walce o konkurencyjny rynek telekomunikacji, stawiający dobro konsumenta na pierwszym miejsc".

 

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Play | mobilny internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy