Polskie firmy korzystające z pirackiego oprogramowania płacą wysokie kary

W pierwszym półroczu 2013 r. BSA przeprowadziło w Polsce o 69 proc. więcej działań prawnych wobec firm używających nielegalnego oprogramowania niż w pierwszym półroczu 2012 r. W ich wyniku polskie firmy zapłaciły łącznie ponad 1 mln złotych. Najwyższe odszkodowanie wyniosło ponad 382 tys. złotych – to blisko 80 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2012 roku.

Od początku roku walczące z piractwem BSA otrzymało w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) 1 288 zawiadomień o przypadkach korzystania z nielegalnego oprogramowania  i przeprowadziło 619 działań prawnych w wyniku których firmy z tego regionu poniosły łącznie koszt niemal 6 mln dolarów. W Polsce BSA otrzymało 398 zgłoszeń o przypadkach korzystania  z nielegalnego oprogramowania. Podjęto 27 działań prawnych wskutek których zawarto 25 ugód na łączną kwotę ponad 1 mln złotych.

- Dzięki zgłoszeniom otrzymanym w pierwszym półroczu przeprowadziliśmy o 69 proc. więcej działań prawnych niż przed rokiem. Wartość zawartych na ich podstawie ugód jest o 109 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a najwyższa ugoda zawarta w pierwszym półroczu 2013 r. opiewa na kwotę  o 79 proc. wyższą niż najwyższa ugoda zawarta w pierwszym półroczu 2012 r. Warto zauważyć, iż najwyższe odszkodowanie w całym 2012 r. wynosiło ponad 225 tys. złotych, podczas gdy najwyższe odszkodowanie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło ponad 382 tys. złotych, a kolejne ponad 365 tys. złotych. Te dane powinny być przestrogą dla firm, że lekceważenie kwestii legalności oprogramowania czy celowe korzystanie z pirackiego oprogramowania może okazać się bardzo kosztowne. W drugiej połowie roku planujemy jeszcze bardziej zintensyfikować nasze działania, zarówno w sferze działań prawnych, jak i informacyjnych - powiedział Bartłomiej Witucki, koordynator BSA. 

Reklama

Zgodnie z art. 278§2 Kodeksu karnego, uzyskanie programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a więc do prowadzenia działalności gospodarczej, jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: piractwo | piractwo internetowe | BSA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy