Inteligentne Miasta

Google Environmental Insights Explorer dostępne w Krakowie

Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu jest zadaniem zarówno władz państwowych, jak i samorządowych. Na pomoc tym ostatnim przychodzi Google Environmental Insights Explorer - darmowe narzędzie, które dostarcza miastom i ich mieszkańcom rzetelnych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych i możliwości wprowadzania w danym miejscu zielonej energii. Już dziś w narzędziu pojawią się informacje na temat kilkunastu europejskich miast, w tym także - jako pierwszego z Polski - Krakowa.

Coraz więcej polskich miast podejmuje kroki w celu zatrzymania zmian klimatu, na przykład dokonując bilansu swojej emisji gazów cieplarnianych. Tworzenie takich wykazów jest żmudnym, ale koniecznym działaniem na drodze do poprawy jakości życia na naszej planecie w ciągu następnych lat. W tym wyzwaniu miastom stara się pomóc Google. Stworzony przez firmę  Environmental Insights Explorer (EIE), to oparte na rzetelnych danych, darmowe i  ogólnodostępne narzędzie, które zostało zaprojektowane we współpracy z Globalnym Porozumieniem Burmistrzów ds. Klimatu i Energii, w skrócie GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy). Pozwala ono na kompleksowe wykorzystanie globalnych danych geograficznych Google i oszacowanie emisji węglowych budownictwa czy transportu. Pozwala także ocenić potencjał wprowadzenia energii odnawialnej (np. paneli fotowoltaicznych) w danym mieście. Dane te mogą pomóc miastom wdrażać  rozwiązania umożliwiające poprawę jakości życia. 

Reklama

Już dziś w narzędziu pojawią się dane z kilkunastu europejskich miast, w tym także Krakowa. Umożliwi to administracji, a także mieszkańcom, podejmowanie decyzji dotyczących planów  i działań związanych z klimatem w oparciu o najbardziej aktualne informacje. 

- W tym roku dołączyliśmy do grupy kilkunastu europejskich metropolii, które dążą do neutralności klimatycznej w 2030 r. Liczymy, że za kilkanaście lat Kraków stanie się czystym i neutralnym pod względem emisji CO2 miastem, odpowiadającym na wyzwania dużych aglomeracji miejskich w zakresie zmian klimatu. Znalezienie się Krakowa w narzędziu Google Environmental Insights Explorer, to przykład na to, jak Kraków wyznacza standardy innym zespołom miejskim w Polsce i Europie. Jesteśmy przekonani, że dążenie do neutralności klimatycznej będzie atutem Krakowa, który pozwoli nam utrzymać oraz przyciągnąć jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań, nowych mieszkańców i przedsiębiorców - zaznacza prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.


Google współpracuje z miastami na całym świecie, by zrozumieć w jaki sposób gromadzą one odpowiednie dane, gospodarują zasobami, przygotowują plany redukcji emisji i monitorują rezultaty tych prac. Aktywność miast  polega także na porównywaniu danych dostępnych  w EIE z innymi źródłami zwykle przez nie wykorzystywanymi. 

- Do dalszej pracy zachęca też pozytywna reakcja zarówno zainteresowanych miast, jak  i naszych partnerów. Uważamy, że EIE może być kluczowym pierwszym krokiem dla zespołów ds. zrównoważonego rozwoju miasta, pozwalającym lepiej ocenić obecną sytuację i skutecznej śledzić i monitorować postępy w celu ochrony klimatu - mówi dyrektor operacyjna GCOM, Amanda Eichel. 

Google cały czas pracuje nad tym, by pomagać jeszcze większej liczbie samorządów, wspierając wysiłki na rzecz zdrowszej, czystszej planety dla wszystkich. Więcej informacji na temat dostępności EIE w danym mieście można znaleźć pod linkiem: insights.sustainability.google.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: ochrona środowiska | Google
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama