Medycyna przyszłości

Jeden enzym do pokonania parkinsona i alzheimera

Pomimo znacznych różnic, dwie najczęstsze choroby neurodegeneracyjne - parkinson i alzheimer - wydają się mieć związek z enzymem zwanym endopeptydazą asparaginową (AEP). To odkrycie prowadzi do powstania nowych leków na chorobę Parkinsona, chociaż nie zostały one jeszcze zbadane na zwierzętach, nie mówiąc o ludziach.

Kruche lub splątane białka tau, które występują prawie wyłącznie w komórkach nerwowych, są jedną z cech wyróżniających chorobę Alzheimera. W przypadku chorych na parkinsona możemy zaobserwować tzw. ciała Lewy'ego, czyli nieprawidłowe agregaty alfa-synukleiny znajdujące się w ciałach neuronów obszarów limbicznych i korowych. Skutki nieprawidłowych białek są widoczne w różnych częściach mózgu, więc konsekwencje są różne.

Naukowcy z Uniwersytetu Emory pod kierownictwem dr Keqianga Ye wykazali, że AEP ma powinowactwo do obu białek, więc enzym ten może być wykorzystany w zaawansowanych metodach leczenia. W 2014 r. wykazano, że AEP dokonuje cięć białek tau, czyniąc je bardziej lepkimi i podatnymi na formowanie. Teraz wykazano, że AEP ma podobny wpływ na alfa-synukleinę - białko, którego prawidłowej roli nie rozumiemy zbyt dobrze.

- W chorobie Parkinsona alfa-synukleina zachowuje się jak białko tau w chorobie Alzheimera. Rozumieliśmy, że jeżeli AEP złamie białko tau, prawdopodobnie będzie w stanie zrobić to samo z alfa-synukleiną - powiedział Ye.

Teorię potwierdzono, gdy udało się wytworzyć przeciwciało, które rozpoznaje rozszczepioną alfa-synukleinę, ale nie tnie białka. W zdrowym mózgu AEP ma za zadanie usuwanie odpadów, więc enzym ten jest zamknięty w strukturach zwanych lizosomami, które pełnią właśnie taką funkcję. U osób z chorobą Parkinsona AEP znajduje się jednak w całych komórkach.

Wszystko wskazuje na to, że inhibitory AEP mogą redukować postęp zarówno choroby Alzheimera, jak i Parkinsona. Zespół Ye planuje rozpocząć testy tego typu preparatów na zwierzętach z chorobą Parkinsona.

Reklama
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy