Sztuczna inteligencja rozszyfruje osobowość na podstawie obserwacji oczu

Stworzono sztuczną inteligencję, która jest w stanie przybliżyć rodzaj osobowości tylko na podstawie analizy ruchu gałek ocznych.

Naukowcy ujawniają, że cztery z cech tzw. wielkiej piątki (Big Five), czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości, można ocenić na podstawie ruchu gałek ocznych. Cechy, o których mowa to neurotyczność, ekstrawersja, ugodowość i sumienność. Ostatniej z cech wielkiej piątki - otwartości na doświadczenie - nie da się ocenić na podstawie analizy ruchu gałek ocznych.

- Poza tym, że pozwalają nam postrzegać otoczenie, oczy są również oknem naszego umysłu i bogatym źródłem informacji o tym, kim jesteśmy, jak się czujemy i co robimy - powiedział jeden z naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie biorący udział w badaniu.

W eksperymencie wzięło udział 50 studentów i pracowników Uniwersytetu Flinders, z których większość stanowiły kobiety. Uczestnicy musieli nosić na głowie specjalny aparat śledzący ruch gałek ocznych. Zapisywał ruchy oczu badanych podczas 10-minutowej przerwy, gdy kupowali wybrany przez siebie przedmiot ze sklepu na kampusie. W tym samym czasie, badani przeszli standardowy test psychologiczny analizujący cechy osobowości, który został wykorzystany do weryfikacji skuteczności sztucznej inteligencji.

Okazało się, że opracowany algorytm w oparciu o istniejące wcześniej dane wziął pod uwagę wiele teorii dotyczących zachowania oczu. Sposób w jaki patrzymy na rzeczy daje wskazówki co do procesów myślowych, które napędzają działanie oczu.

Eksperyment badał określone rodzaje ruchów oczu, takie jak sakkady - szybkie ruchy, które mają na celu zbudowanie zintegrowanego obrazu naszego otoczenia. Pod uwagę wzięto także czas, jaki ochotnicy przeznaczali na obserwację danego przedmiotu oraz zmienność średnicy źrenic.

Pomysłowy eksperyment może w przyszłości pozwolić na stworzenie robotów współdziałających z ludźmi. Sztuczna inteligencja może także zostać przeszkolona w zakresie wykorzystywania drobnych ruchów gałek ocznych oznaczających subtelne sygnały emocjonalne, np. podczas przesłuchania w sądzie.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze, dlaczego opracowanemu algorytmowi nie udało się wychwycić otwartości na doświadczenia w oparciu o ruchy gałek ocznych.

Reklama

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy