Gdzie problemy z odbiorem MUX 3 po 17 czerwca?

7 czerwca 2013 roku sygnał telewizji analogowej z nadajników: Białystok, Bieszczady, Dęblin, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Płock, Przemyśl, Siedlce, Suwałki oraz Zamość zostanie zastąpiony przez sygnał z naziemnych multipleksów cyfrowych. Gdzie mogą pojawić się problemy z odbiorem telewizji?

VI etap procesu zastępowania telewizji analogowej sygnałem z naziemnych multipleksów cyfrowych obejmie łącznie obszar 782 gmin, należących do 9 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Na tym terenie dostępne będą już tylko cyfrowe programy telewizyjne emitowane przez 26 stacji głównych oraz 8 stacji doświetlających małej mocy (tzw. gapfillery).

17 czerwca sygnał naziemnej telewizji cyfrowej zastąpi sygnał analogowy na terenie:

    196 gmin województwa lubelskiego;
    177 gmin województwa mazowieckiego;
    102 gmin województwa podlaskiego;
    102 gmin województwa świętokrzyskiego;
    74 gmin województwa warmińsko-mazurskiego;
    51 gmin województwa podkarpackiego;
    46 gmin województwa kujawsko-pomorskiego;
    25 gmin województwa łódzkiego;
    9 gmin województwa małopolskiego.

Przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej analizy symulacyjne poziomu natężenia sygnału DVB-T oraz pomiary w terenie potwierdziły, że na obszarze objętym VI etapem cyfryzacji odbiór naziemny cyfrowych programów Telewizji Publicznej będzie dostępny dla ponad 95% mieszkańców. Dane te potwierdzają, że nadawca publiczny (Telewizja Polska) wykona zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Zapisy ustawy przewidują, że nadawca publiczny jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia sygnałem programów telewizyjnych: TVP1, TVP2 oraz regionalnych programów telewizyjnych terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności.

Problemów z odbiorem sygnału cyfrowego MUX 3, który zawiera wyłącznie programy Telewizji Publicznej, nie powinni mieć mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Dobre warunki odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej będę także na przeważającej części obszarów objętych VI etapem, a należących do województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Utrudnienia w odbiorze sygnału cyfrowego mogą wystąpić jedynie w niektórych miejscowościach położonych w terenach górskich oraz w miejscach, w których do tej pory odbiór sygnału analogowego był niemożliwy lub bardzo utrudniony.

W przypadku województwa lubelskiego utrudnienia w odbiorze MUX 3 mogą dotyczyć 25 małych miejscowości w województwie lubelskim: powiat bialski (podlaski): Terebiski, Parośla, Nowosiółki, Mościce Dolne oraz Sławatycze, powiat chełmski: Lipniki i Zagórnik, powiat hrubieszowski: Cegielnia, Poraj, Liski, Bereźnica, Zosin, Janki Górne, Matcze, Rogalin, Hrebenne, Horodło, Strzyżów, Łuszków, Białoskóry, Drohiczany oraz Chyżowice, powiat janowski: Rataj Poduchowny oraz powiat włodawski: Kuzawka i Wola Uhruska.

W każdej z tych miejscowości możliwy jest już dziś odbiór sygnału MUX 1, natomiast sygnał telewizji analogowej dociera aktualnie jedynie do miejscowości Chyżowice.

Dla województwa małopolskiego zidentyfikowano 8 miejscowości, w których może wystąpić problem z odbiorem MUX 3. Są to następujące miejscowości: powiat miechowski: Rogów, Przybysławice, Cisie, Boczkowice, Rzędowice, Zagorzany i Janowice oraz Rosiejów w powiecie proszowickim.

Jedynie w przypadku miejscowości Boczkowice możliwy jest odbiór telewizji analogowej ze stacji Kielce / Św. Krzyż, natomiast we wszystkich 8 miejscowościach nie powinno być problemów z odbiorem sygnału MUX 1 ze stacji Kraków / Chorągwica oraz Kielce / Św. Krzyż.

W województwie mazowieckim potencjalny problem z odbiorem MUX 3 może dotyczyć jedynie miejscowości Jednorożec w powiecie przasnyskim. Mieszkańcy tej miejscowości do tej pory nie mieli możliwości odbioru sygnału telewizji analogowej, a odbiór sygnału MUX-1 ze stacji Ostrołęka / ul. Kopernika jest w tym rejonie utrudniony.

W przypadku województwa podkarpackiego zidentyfikowano 17 miejscowości, w których mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze sygnału MUX-3: powiat bieszczadzki: Caryńskie, Brzegi Górne, Wołosate, Muczne, Dwerniczek, Nasiczne, Dźwiniacz Górny, Ustrzyki Górne, Tarnawa Niżna, Chmiel, Dwernik oraz Ustrzyki Dolne, powiat leski: Habkowce, Strzebowiska, Smerek i Wetlina oraz Czystogarb w powiecie sanockim.

W wymienionych powyżej miejscowościach nie ma możliwości odbioru telewizji analogowej, a tylko w 2 z nich - Ustrzyki Dolne oraz Strzebowiska - istnieje możliwość warunkowego odbioru MUX 1, odpowiednio ze stacji Rzeszów / Sucha Góra oraz Bieszczady / g. Jawor.

Na terenie województwa podlaskiego zidentyfikowano 6 miejscowości, które mogą nie być w pełni pokryte sygnałem MUX-3. W 2 miejscowościach - Bartniki oraz Gobiaty - do tej pory nie było możliwości odbioru telewizji analogowej. Dodatkowo, w miejscowości Gobiaty występują także problemy z odbiorem sygnału MUX 1. W pozostałych 5 miejscowościach, tj. Nowe Leśne Bohatery i Wołkusz (gmina Lipsk), Rygol (gmina Płaska) oraz Stanowisko (gmina Giby) odbiór MUX 1 jest możliwy ze stacji Suwałki / Krzemianucha, natomiast w 3 miejscowościach z gminy Lipsk (Nowe Leśne Bohatery, Wołkusz oraz Bartniki) dodatkowo jest możliwy odbiór MUX 1 ze stacji Białystok / Krynice.

Dla województwa świętokrzyskiego potencjalny problem z odbiorem sygnału MUX 3 może wystąpić na terenie 11 miejscowości, spośród których na terenie tylko dwóch - Bugaj oraz Ciekoty istnieje możliwość odbioru sygnału analogowego. Utrudnienia w odbiorze sygnału MUX-3 mogą wystąpić na terenie miejscowości powiatu jędrzejowskiego: Bocheniec, Bugaj, Rawka, Łany, powiatu kazimierskiego: Szarbia Zwierzyniecka, powiatu kieleckiego: Ciekoty oraz powiatu pińczowskiego: Szczotkowice, Wolica, Dziewięczyce, Jakubowice oraz Skowronno Dolne. W każdej z tych miejscowości poza Bocheńcem w gminie Małogoszcz, jest możliwy odbiór MUX-1.

Dodatkowe stacje doświetlające

Odbiór sygnału cyfrowego poza głównymi stacjami nadawczymi będą zapewniały stacje doświetlające (tzw. gapfillery), których uruchomienie realizowane jest przez operatora technicznego - EmiTel sp. z o.o. na rzecz nadawcy publicznego - Telewizji Polskiej S.A. w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W celu zapewnienia jak najszerszego zasięgu odbioru programów naziemnej telewizji cyfrowej w ramach VI etapu cyfryzacji zostanie uruchomionych 8 stacji doświetlających.

Wykorzystywane do tej pory analogowe stacje retransmisyjne zostaną stopniowo zastąpione przez cyfrowe stacje doświetlające. Proces ten rozpocznie się 17 czerwca 2013 roku o godz. 1:00. W godzinach od 1:00 do 6:00 zostaną wyłączone wszystkie stacje analogowe i równocześnie włączone zostaną cyfrowe stacje główne. Natomiast w przypadku 8 stacji doświetlających, ich włączenia będą dokonywane sukcesywnie od godz. 8:00 do godz. 12:00. Przerwa w odbiorze sygnału telewizyjnego w przypadku stacji doświetlających będzie wynosiła od 7 do 11 godzin. Czas ten znacznie skrócono w porównaniu do III etapu (19 marca br.), podczas którego przerwa wynosiła do 40 godzin.

Reklama

Anita Dąbek 


Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: telewizja analogowa | telewizja cyfrowa | Telewizja naziemna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy