6 rzeczy, o których trzeba wiedzieć, wybierając sieć Wi-Fi do firmy

Wielu użytkowników przyzwyczajonych do prostoty konfiguracji i używania domowych sieci Wi-Fi z zaskoczeniem przekonuje się, że wdrożenie takiej sieci w firmie wygląda zupełnie inaczej. Wraz Pawełem Mateckim, architektem systemów w formie ALE, omawiany czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, aby takie wdrożenie przebiegło bez komplikacji.

Rozwiązanie standardowe? Ale który standard wybrać?

Jednym z pierwszych czynników do rozważenia przy planowanym wdrożeniu sieci bezprzewodowej jest wybór właściwego standardu. Polega to zasadniczo na wybraniu technologii odpowiedniej generacji, zdolnej zapewnić obsługę przedsiębiorstwa zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Typowa sieć bezprzewodowa ma zazwyczaj zapewniać obsługę procesów biznesowych i technologii firmy przez kolejne pięć lat; dopiero po tym okresie przedsiębiorstwa zaczynają rozważać jej modernizację lub wymianę. Dlatego też trzeba dobrać rozwiązanie, które zagwarantuje wystarczająco dobre parametry przynajmniej w tym przedziale czasu. Najnowszą generacją rozwiązań sieciowych jest standard 802.11ac, który oferuje większą szerokość pasma i obsługę większego zagęszczenia użytkowników Wi-Fi, niż wcześniejszy standard 802.11n. Liczba obsługiwanych użytkowników stanowi obecnie czynnik o wyjątkowo istotnym znaczeniu, ponieważ w sieciach przedsiębiorstw pojawia się coraz więcej bezprzewodowych urządzeń.

Reklama


Punkt dostępowy — ale jakiego typu?

Punkt dostępowy łączy urządzenia bezprzewodowe z korporacyjną siecią lokalną oraz umożliwia korzystanie z zasobów firmy i z Internetu. Odpowiednio dobrana technologia punktu dostępowego zapewni wszystkim pracownikom, gościom i klientom przedsiębiorstwa doskonałą jakość połączeń sieciowych w biurze lub na terenie zakładu.

Punkty dostępowe wymagają zasilania; ponieważ jednak często instaluje się je na wysokości, aby zapewnić dobry zasięg, są to urządzenia lokalizowane z dala od źródeł elektryczności. Dlatego też warto rozważyć zastosowanie punktów dostępowych zasilanych przez sieć Ethernet (technologia Power over Ethernet — PoE). Takie punkty dostępowe pobierają zasilanie tym samym przewodem, którym przesyłają dane do sieci lokalnej przedsiębiorstwa. Eliminuje to konieczność kładzenia dodatkowych kabli i zwiększa elastyczność wdrożenia. W przypadku takiego rozwiązania przełącznik sieci lokalnej musi obsługiwać technologię PoE; w przeciwnym razie konieczne będzie dodanie zasilacza PoE (tzw. iniektora).

Bezprzewodowy punkt dostępowy obejmuje przeciętnie swoim zasięgiem obszar 150 m2 w pomieszczeniach dzielonych ścianami, natomiast maksymalny zasięg poza budynkiem to 900 m2. Podane tu wielkości obszarów pozwolą w ogólny sposób oszacować liczbę niezbędnych punktów dostępowych. Jednak do precyzyjnego określenia ich liczby konieczne będzie wykonanie pomiarów w terenie. Wybór punktów dostępowych z anteną wewnętrzną lub zewnętrzną zależy po części od rodzaju środowiska oraz występowania w nim barier fizycznych. Anteny wewnętrzne zapewniają zasięg o polu koncentrycznym, natomiast anteny zewnętrzne umożliwiają ukierunkowanie zasięgu — na przykład skierowanie go wzdłuż korytarza. Dostępne są ponadto wersje "wzmacniane" obu wariantów, charakteryzujące się zwiększoną wytrzymałością i przeznaczone do użytku zewnętrznego. 


Ważne liczby. Ilu będzie użytkowników? Jaka szerokość pasma? 

Liczba użytkowników, których może obsługiwać punkt dostępowy, zależy od trzech głównych czynników: mocy obliczeniowej procesora, liczby modułów radiowych oraz jakości oprogramowania. Na rynku są dostępne punkty dostępowe o bardzo zróżnicowanych możliwościach: od takich, które z trudem obsługują 5 użytkowników, po profesjonalne punkty dostępowe zapewniające łączność dziesiątkom osób. Punkt dostępowy należy zatem wybrać w taki sposób, aby zapewnić obsługę odpowiedniej liczby użytkowników zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Punkt dostępowy zapewnia ogólną przepustowość (szerokość pasma), która będzie współdzielona przez wszystkich połączonych z nim użytkowników. Oznacza to, że im większa liczba osób łączy się z danym punktem dostępowym, tym mniejsza będzie dostępna dla każdej z nich przepustowość. Aby zapewnić każdemu użytkownikowi dobrą szybkość transmisji, trzeba zastosować punkty dostępowe o dużej przepustowości; również z tego względu warto wybrać najnowszy standard 802.11ac, który oferuje zwiększoną szerokość pasma.


Kolejna kwestia to częstotliwości: jedno czy dwa pasma?

Technologia Wi-Fi operuje w dwóch odrębnych pasmach częstotliwości. Pierwsze z nich to pasmo 2,4 GHz — korzystają z niego także inne produkty, takie jak piloty zdalnego sterowania, urządzenia Bluetooth i kuchenki mikrofalowe. Drugie to pasmo 5 GHz, używane niemal wyłącznie przez urządzenia Wi-Fi, co eliminuje potencjalne zakłócenia radiowe z innych źródeł. Jako że pasmo 5 GHz wprowadzono stosunkowo niedawno, typowa sieć firmowa będzie musiała obsługiwać szereg urządzeń korzystających zarówno z częstotliwości 5 GHz, jak i 2,4 GHz. Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno wdrażać dwuzakresowe punkty dostępowe, zdolne odbierać i wysyłać dane w obu tych pasmach częstotliwości jednocześnie. Punkty jednozakresowe oraz niektóre punkty dwuzakresowe, które są w stanie pracować tylko w paśmie 2,4 GHz lub tylko 5 GHz naraz, w ogromnym stopniu ograniczają wybór urządzeń, z których będzie można korzystać w firmowej sieci.


Centrum dowodzenia

Tak jak orkiestra symfoniczna potrzebuje dyrygenta, który dba o zharmonizowanie wszystkich instrumentów, sieć Wi-Fi wymaga zastosowania kontrolera radiowego. Rolę tę może pełnić oprogramowanie zainstalowane na osobnym, wyspecjalizowanym urządzeniu albo nawet wbudowane w sam punkt dostępowy. Kontroler dba o to, aby wszystkie punkty dostępowe zainstalowane na terenie przedsiębiorstwa tworzyły spójną i efektywną sieć.

Przykładem problemów rozwiązywanych przez kontroler jest sytuacja, gdy dwa sąsiadujące ze sobą punkty dostępowe korzystają z tego samego kanału; w miejscu, w którym spotykają się sygnały z tych punktów, powstaje obszar interferencji uniemożliwiających prawidłową interpretację sygnału. Kontroler zapewnia dynamiczne sterowanie punktami dostępowymi i kanałami w celu uniknięcia takich konfliktów.

Kolejny problem występujący często podczas korzystania z pewnych sieci Wi-Fi to zjawisko tzw. "sticky client" — braku rekonfiguracji urządzenia klienckiego. Urządzenie takie pozostaje na stałe "przyklejone" do konkretnego punktu dostępowego (na ogół będzie to pierwszy napotkany przez nie punkt) nawet wtedy, gdy jest dostępny sygnał radiowy lepszej jakości. W takiej sytuacji użytkownicy poruszający się po budynku będą odczuwać wyraźnie zauważalne pogorszenie jakości usługi. Ponieważ kontroler dysponuje wszechstronnymi informacjami na temat sieci i jej użytkowników, może dynamicznie przydzielać urządzenia do preferowanego punktu dostępowego zapewniającego najlepszą jakość sygnału, a nawet przenosić użytkowników do sąsiednich punktów dostępowych, jeśli jeden z punktów jest przeciążony. Między innymi dzięki takim funkcjom równoważenia obciążenia kontroler sieciowy jest niezbędnym elementem skutecznej sieci bezprzewodowej.


Prawa dostępu — kto, co, gdzie i kiedy

Ostatnią ważną kwestią do rozważenia jest sposób zarządzania użytkownikami. W firmie mogą występować użytkownicy różnego rodzaju, którym trzeba nadać inne prawa dostępu i przywileje. Pracownicy mogą potrzebować dostępu do zasobów korporacyjnych, podczas gdy goście powinni mieć dostęp tylko do Internetu lub do wybranych usług. W takiej sytuacji przydaje się sieć obsługująca wiele identyfikatorów SSID, co umożliwia tworzenie profilów o różnych poziomach dostępu. Należy się tylko upewnić, że wszystkie te identyfikatory SSID mogą być obsługiwane równolegle.

Niezależnie od konkretnych wymagań stawianych bezprzewodowej sieci lokalnej, podane tu podstawowe zasady stanowią przydatne punkty wyjścia do analizy czynników niezbędnych do uruchomienia wydajnej sieci, zdolnej zaspokoić potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa zarówno obecnie, jak i w przyszłości

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Wi-Fi | Internet
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy