Reklama

Internet a kultura pracy

Z opublikowanego przez Cisco raportu wynika, że dla młodych pracowników najważniejsze w pracy są: swoboda korzystania z socomediów, urządzeń mobilnych oraz internetu. Preferencje te mogą w dużym stopniu wpływać na wybór miejsca pracy i być często ważniejsze niż wysokość zarobków.

Preferencje te odzwierciedlają zależności pomiędzy internetem, kulturą pracy i konkurencyjnością firm. Co ciekawe, tradycyjne metody pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników tracą na znaczeniu w miarę jak coraz większą część kadry pracowniczej stanowi pokolenie milenium.

Drugi doroczny raport Cisco Connected World Technology przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przeszło 2800 studentów i młodych pracowników w 14 krajach, zleconej w celu zbadania współczesnych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami starającymi się zachować równowagę między potrzebami pracowników i firm, przy rosnącym znaczeniu sieci, mobilności i zagrożeń bezpieczeństwa.

Wpływ na wybór pracy i zarobki

Badanie wykazało, że co trzeci student lub młody pracownik w wieku poniżej 30 lat (33%) wybierając ofertę pracy wyżej stawia swobodę korzystania z mediów społecznościowych i różnych urządzeń oraz mobilność pracy, niż zarobki. Oznacza to, że oczekiwania i priorytety nowej generacji pracowników nie dotyczą wyłącznie pieniędzy.

Reklama

O tym, w których firmach będzie pracować nowe pokolenie talentów, w coraz większym stopniu decydują takie elementy środowiska i kultury pracy, jak dostęp do sieci mobilnych, elastyczność używania urządzeń oraz kompozycja prywatnego i związanego z pracą stylu życia.

Ponad dwóch na pięciu studentów (40%) i młodych pracowników (45%) podało, że przyjęliby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem i większą elastycznością korzystania z urządzeń, dostępem do mediów społecznościowych i mobilnością, rezygnując z oferty z większym wynagrodzeniem, ale bez takiej elastyczności.

Wpływ polityki dotyczącej mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych na wybór pracy

Ponad połowa badanych studentów (56%) podała, że gdyby zetknęli się z firmą, która zabrania dostępu do mediów społecznościowych, albo nie przyjęliby takiej oferty pracy, albo po zatrudnieniu się próbowaliby obejść ten zakaz.

Około dwóch na trzech studentów (64%) podało, że mają zamiar spytać o zasady dostępu do mediów społecznościowych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a co czwarty (24%) podał, że będzie to ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty.

Ponad dwóch na pięciu pracowników (41%) podało, że ich firmy eksponowały elastyczną politykę w odniesieniu do urządzeń i mediów społecznościowych jako zachętę do podjęcia pracy.

Niemal jedna trzecia wszystkich pracowników (31%) uważa, że ich umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi i urządzeniami była atutem przy staraniach o pracę. Tak więc firmy zdają sobie sprawę, że pokolenie milenijne dzięki znajomości nowych technologii może poprawić ich wyniki i zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Wpływ zdalnego dostępu i elastycznych godzin pracy na wybór zatrudnienia

W przypadku pracowników, którzy nie mają zdalnego dostępu do sieci i aplikacji korporacyjnych, głównym uzasadnieniem są reguły korporacyjne (48%), w tym wpływ kultury korporacyjnej i opór przed wprowadzeniem bardziej rozproszonego modelu komunikacji.

Pomimo to pracownicy oczekują większej elastyczności. Przynajmniej jedna czwarta wszystkich pracowników (29%) podaje, że brak dostępu zdalnego może wpływać na ich decyzje dotyczące pracy, na przykład powodować chęć zwolnienia się z firmy, spowolnienie pracy lub odrzucenie oferty pracy.

Znaczenie urządzeń mobilnych

Pod względem ważności urządzenia i przekazywane przez nie informacje rywalizują z pieniędzmi. Połowa studentów i młodych pracowników (49%) podaje, że woleliby zgubić portfel lub portmonetkę niż smartfon albo inne urządzenie mobilne.

Minęły już czasy jednego urządzenia. Dzisiaj przeszło trzech na czterech pracowników (77%) ma kilka urządzeń, na przykład laptop i smartfon, albo kilka telefonów i komputerów. Jedna trzecia wszystkich pracowników (33%) używa co najmniej trzech urządzeń do pracy.

Jak wynika z powyższych danych, większość studentów ― siedmiu na dziesięciu (71%) ― uważa, że powinno być dozwolone używanie urządzeń dostarczonych przez firmę również do celów prywatnych ze względu na mieszanie się komunikacji prywatnej i służbowej w codziennym życiu.

Czterech na pięciu studentów (81%) chciałoby samodzielnie wybrać sobie urządzenie do pracy ― otrzymać z firmy pieniądze na zakup wybranego urządzenia lub przynieść własne urządzenie jako dodatek do urządzenia standardowo wydawanego przez firmę.

Około siedmiu na 10 pracowników (68%) uważa, że firmy powinny im umożliwiać dostęp do mediów społecznościowych i stron prywatnych z urządzeń wydawanych przez firmę.

Ponad dwóch na pięciu studentów (42%) uważa, że firmy powinny być elastyczne i przychylnie nastawione do ich potrzeb łączenia się z mediami społecznościowymi i stronami prywatnymi.

Stosunek do elastycznych godzin pracy i zdalnego dostępu do sieci

Trzech na 10 studentów (29%) wyraża przekonanie, że kiedy zaczną pracować, możliwość pracy zdalnej w elastycznych godzinach będzie ich prawem, a więc czymś więcej niż przywilejem.

Aktualnie ponad połowa pracowników (57%) może łączyć się z siecią firmową z pewnych odległych miejsc, ale tylko jeden na czterech (28%) może to robić w każdym czasie i z dowolnego miejsca. Dwóch na pięciu (43%) uważa, że możliwość łączenia się z siecią firmy w dowolnym miejscu i czasie ma krytyczne znaczenie dla ich pracy.

Siedmiu na 10 studentów (70%) uważa, że regularna obecność w biurze nie jest konieczna, z wyjątkiem ważnych spotkań. Jeden na czterech sądzi nawet, że możliwość pracy z domu lub pracy zdalnej zwiększyłaby ich wydajność. Podobne globalne liczby dotyczą także pracowników ― 69% z nich uważa, że regularna obecność w biurze jest niepotrzebna. Dla porównania można przypomnieć, że według raportu z 2010 trzech na pięciu (60%) pracowników (w różnym wieku) uważało, że przywiązanie do biura jest niepotrzebne. Wyniki z 2011 r. wskazują, że oczekiwania nowej generacji pracowników w coraz większym stopniu kładą nacisk na elastyczność, mobilność i niekonwencjonalny styl pracy.

Ponad połowa studentów i pracowników chce mieć możliwość dostępu do informacji firmowych przez sieci korporacyjne za pomocą swoich komputerów domowych (63%) i osobistych urządzeń mobilnych (51%).

Nowa generacja pracowników spodziewa się, że w przyszłości będzie można mieć dostęp do sieci i aplikacji korporacyjnych z różnych urządzeń nienależących do firmy, takich jak ekrany nawigacji samochodowej, ekrany foteli w samolotach i telewizory.

Źródło informacji

Komputer w Firmie
Dowiedz się więcej na temat: miejsca pracy | kultura | internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy