Kolejne sześć kar dla TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej po raz kolejny ukarał Telekomunikację Polską. Tym razem za pięć okresowych ofert promocyjnych i za zamianę regulaminu świadczenia usług neostrada tp.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o nałożeniu na Telekomunikację Polską S.A. kary pieniężnej w wysokości 500.000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia zmiany cennika i regulaminu świadczenia usługi neostrada tp w postaci 5 okresowych ofert promocyjnych (po 100.000 zł za każdą z okresowych promocji neostrady tp). To nie jedyna kara nałożona przez UKE. Prezes Anna Streżyńska nałożyła również karę pieniężną w wysokości 100.000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany "Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp", przesłanego przez TP S.A. swoim abonentom wraz z informacją o jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2006 r.

Reklama

Ustalając wysokość kary, Prezes UKE wziął pod uwagę fakt, iż nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektów regulaminów przez przedsiębiorcę zobowiązanego (w tym przypadku "Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp") powoduje, że do obrotu wszedł wzorzec umowny, który może nie spełniać wymogów wynikających z przepisów Prawa telekomunikacyjnego. "Regulamin świadczenia usługi neostrada tp" jest jednym z podstawowych, obok cennika, dokumentów ustalającym warunki świadczenia usługi neostrada tp i stanowi powszechną formę kształtowania stosunku umownego pomiędzy TP S.A. a abonentem.

Z tego też powodu fakt nieprzedłożenia do akceptacji "Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp" - przed wprowadzeniem go w życie - nabiera szczególnego znaczenia, skutkuje to bowiem brakiem możliwości zapewnienia ze strony Prezesa UKE odpowiedniej ochrony użytkowników tej usługi.

Wprowadzenie przez TP w życie przedmiotowych ofert bez uprzedniego przedłożenia Prezesowi UKE do zatwierdzenia cenników i regulaminów ich dotyczących, pozbawiło regulatora możliwości zarówno ich weryfikacji pod kątem naruszenia przepisów Ustawy, jak i zapewnienia odpowiedniej ochrony użytkownikom końcowym tej usługi.

PG

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: UKE | kara | neostrada | świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy