Miliony na darmowy internet

Polska walczy z cyfrowym wykluczeniem. Od poniedziałku (13 lipca 2009 roku) samorządy będą mogły ubiegać się o unijne dotacje na zapewnienie dostępu do internetu. Do września rząd planuje wydać na ten cel prawie 200 mln zł.

Rząd przeznaczy na rozwój internetu 83 mln euro z funduszy unijnych. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).

Głównym celem wszystkich projektów jest zapewnienie dostępu do domowego internetu dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osób z niepełnosprawnością i zamieszkujących na terenie gminy, która uzyskała wsparcie ze środków unijnych.

Dodatkowym kryterium mogą być dobre wyniki w nauce osiągane przez dzieci i młodzież z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Reklama

Realizacja projektów w ramach działania 8.3 pozwala na likwidację barier technicznych i upowszechnienie szerokopasmowego internetu wśród najuboższych oraz wykluczonych cyfrowo.

W zależności od gminy, wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także osoby niepełnosprawne.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: rząd | internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama