Netflix i HBO GO będą droższe? Winny nowy podatek audiowizualny

Do ustawy o kinematografii dodane zostały przepisy regulujące m.in. wysokość i zasady dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie. Nowy podatek audiowizualny obowiązuje takie platformy jak Netflix, Cyfrowy Polsat, HBO GO i TVN Discovery Polska. Czy to oznacza możliwą podwyżkę cen?

Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, wskazane podmioty (m.in. Netflix, Cyfrowy Polsat za Iplę, TVN Discovery Polska za Player, Amazon, CDA i Apple) mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Reklama

Natomiast podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, jeśli posiada siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dokonuje wpłaty, o której mowa powyżej, ustalanej na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez nową daninę Polski Instytut Sztuki Filmowej zyska w 2020 roku około 15 mln zł.

Obowiązek dokonania ww. wpłat nie ma zastosowania do podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie: będącego mikroprzedsiębiorcą lub którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie przekroczyła 1 proc. abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Liczbę użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu określa się na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu wg stanu na dzień 31.12.2019 roku, określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, wynosi 7 770 794.

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o kinematografii, wpłaty, o których mowa m.in. w ust. 6a, są przekazywane w okresach kwartalnych w terminie 30 dni po upływie kwartału. Wpłaty te stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia (art. 19 ust. 10 ustawy o kinematografii).

Anita KaźmierskaŹródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: Netflix | Cyfrowy Polsat | TVN SA | HBO Max
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy