UKE: Kto oferuje najtańszy internet mobilny w Polsce?

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował bardzo ciekawą analizę cen usług mobilnego internetu w Polsce, w oparciu o kalkulację średniego miesięcznego kosztu ponoszonego przez użytkownika końcowego oraz wynikającą z tego rzeczywistą cenę 1 GB transferu danych. Kto w Polsce ma najlepszą ofertę?

Przedmiotem analizy są ceny usługi W analizie Urzędu Komunikacji Elektronicznej uwzględniono oferty wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2013 r. świadczyli dostęp mobilny jako samodzielną usługę, tj. możliwą do nabycia przez użytkownika końcowego bez konieczności zakupu innych usług. Łącznie zestawiono 362 taryfy dziesięciu operatorów, według stanu na 11-12 marca 2013 r. Załączone opracowanie zawiera również porównanie aktualnych cen usług z poprzednią analizą mobilnego Internetu, ze stycznia 2012 r.

ReklamaObecnej analizie poddano oferty przedpłacone (pre-paid) oraz abonamentowe (post-paid). W przypadku taryf post-paid uwzględniono warianty dedykowane dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, w siedmiu przedziałach limitu transferu danych:

  • do 2 GB włącznie;
  • od 2 do 5 GB włącznie;
  • od 5 do 10 GB włącznie;
  • od 10 do 15 GB włącznie;
  • od 15 do 20 GB włącznie;
  • od 20 do 30 GB włącznie;
  • powyżej 30 GB.


Oferty abonamentowe dla klientów indywidualnych

Średni miesięczny koszt mobilnego internetu dla klientów indywidualnych ze wszystkich planów taryfowych wyniósł 66,75 zł. W zależności od preferencji konsumenta, mógł on nabyć usługę z limitem transferu od 200 MB (Inea, Toya) do 40 GB (Orange). Wśród ofert z najniższym pakietem danych, do 2 GB włącznie, najatrakcyjniejsze warunki proponowali: Inea, Toya oraz Cyfrowy Polsat i Plus. Dwaj ostatni operatorzy posiadali najtańszą usługę niemal we wszystkich analizowanych przedziałach. Jedynie w przypadku wariantu 5-10 GB korzystniejsza była taryfa Netii, natomiast przy największych limitach (powyżej 30 GB) - T-Mobile.

Dla wszystkich ofert wzrost pakietu danych, mimo że towarzyszył mu wyższy abonament, poprawiał relację miesięcznego kosztu do wielkości dostępnego transferu. W efekcie cena 1 GB w najniższym przedziale przekraczała nawet 70 zł (Dialog, Toya, Inea), natomiast dla wariantów powyżej 30 GB wyniosła maksymalnie 3,84 zł (Plus). Najkorzystniejszą taryfą pod względem efektywnego kosztu 1 GB była Orange Free 99 ze stawką na poziomie 2,99 zł/GB.

Oferty abonamentowe dla klientów biznesowych

Średni miesięczny koszt mobilnego internetu dla klientów biznesowych ze wszystkich planów taryfowych wyniósł 60,96 zł. Minimalny pakiet danych (200 MB) oferowała Inea oraz Toya, opcję z najwyższym możliwym limitem proponował natomiast T-Mobile - blueconnect biznes 98 z 50 GB.

Podobnie jak w przypadku odbiorców indywidualnych, najniższe średnie miesięczne koszty usługi proponował Cyfrowy Polsat oraz Plus. Jedynie w przedziale 5 -10 GB atrakcyjniejsze cenowo warunki posiadał Orange. Taryfy obu operatorów charakteryzowały się również korzystną relacją miesięcznych wydatków do wielkości pakietu danych - efektywny koszt 1 GB należał do najniższych wśród zestawionych ofert. Wyjątek stanowił przedział z najwyższym limitem, w którym najmniej za 1 GB danych zapłaciłby klient Orange - 2,28 zł.

Oferty pre-paid

Średnie miesięczne ceny usługi wahały się od 21,16 zł (Plus) do 80,17 zł (Orange), średnia dla wszystkich zestawionych taryf wyniosła 38,68 zł. Charakterystyczny dla ofert na kartę był wysoki efektywny koszt 1 GB, znacznie przewyższający analogiczny wskaźnik w opcjach abonamentowych.

Najkorzystniejsze warunki, zarówno pod względem średnich miesięcznych wydatków jak i ceny 1 GB, proponował Plus. Oferta operatora była o ponad 21% tańsza niż następnego w kolejności Orange.

Zmiany cen

Porównanie średnich kosztów dostępu mobilnego wskazało na wyraźną obniżkę cen usługi w wariancie abonamentowym. W przypadku ofert dla klientów indywidualnych, najwyższe spadki charakteryzowały taryfy z pakietem 15-20 GB - abonent decydujący się na taką opcję w marcu 2013 r. zapłaciłby o ponad 31% mniej niż w styczniu 2012 r. Dla klientów biznesowych największe obniżki, na poziomie ponad 21%, odnotowano dla dostępu z niskim limitem transferu  (do 2 GB). W przeciwieństwie do usług abonamentowych, średnie wydatki na Internet na kartę nie uległy istotnym zmianom w porównaniu do 2012 r.

Pełną wersję raportu można znaleźć pod tym linkiem 

Informacja prasowa/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: internet mobilny | mobilny internet | ceny internetu | UKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy