Sztuczna inteligencja

CES 2021: LG i Element AI pracują nad platformową internetową poświęconą wymianie doświadczeń w dziedzinie AI

Światowa czołówka badaczy, decydentów, projektantów i firm dzieli się odmiennymi spojrzeniami na takie zagadnienia, jak współpraca człowiek-maszyna czy różnorodność.

Podczas targów CES 2021 dr I.P. Park, prezes oraz dyrektor ds. technologii firmy LG Electronics, oraz Jean-François Gagné, dyrektor generalny firmy Element AI, zaprezentują dokument AIX Exchange:The Future of AI and Human Experience ("Przyszłość AI a ludzkie doświadczenia"). To wielopłaszczyznowy, cyfrowy raport zawierający pogłębione wywiady z czołowymi ekspertami w dziedzinach: sztucznej inteligencji (AI), ochrony konsumentów, projektowania oraz biznesu. Dokument AIX Exchange jest oparty na ramowej koncepcji poziomów doświadczeń AI (Levels of Artificial Intelligence Experience - AIX), przedstawionej na targach CES w roku 2020. Propozycja ta dotyczy wspólnego zdefiniowania postępów w dziedzinie konsumenckich zastosowań AI przy zachowaniu podejścia skoncentrowanego na potrzebach użytkowników.

Reklama

Multimedialne opracowanie prezentuje projekt AIX ze szczegółowym omówieniem sześciu kluczowych kwestii zatytułowanych: Percepcja społeczna, Etyka, Transparentność, Doświadczenia użytkownika, Kontekst oraz Relacje. Każdy z tych tematów zawiera wzajemnie powiązane zagadnienia cząstkowe, np. wpływ interfejsu użytkownika na budowanie transparentności czy zależność między sprecyzowanym przeznaczeniem produktów z AI a stosowaniem ich przez użytkowników. Z myślą o dotarciu do wszystkich zainteresowanych w raporcie zamieszczono też rozdział "Zrozumieć sztuczną inteligencję". Przybliża on szerszej grupie odbiorców niektóre z technicznych aspektów dyskusji.

- Mieliśmy odczucie, że przedstawiciele różnych środowisk prowadzą oddzielne dyskusje, korzystając z różnorodnych platform. Dlatego chcieliśmy zapewnić całej branży możliwość łatwego zapoznania się z tymi ważnymi zagadnieniami w jednym miejscu. Celem tego przedsięwzięcia nie jest odpowiadanie na pytania, lecz zadawanie ich z uwzględnieniem perspektywy użytkownika końcowego. Mamy nadzieję, że poruszając kwestie związane ze sztuczną inteligencją oraz jej możliwościami, lepiej zrozumiemy pojawiające się zagrożenia, z kolei współpracując z nią - będziemy kształtować przyszłość - powiedział dr Park z firmy LG.

Raport pojawia się w momencie ważnym dla technologii, która znajduje coraz szersze zastosowanie w naszych domach, samochodach i kieszeniach. Firma McKinsey ocenia, że rozwiązania oparte na AI mogą przyczynić się do wytworzenia wartości wynoszącej od 3,5 do 5,8 bln USD rocznie1, podczas gdy PwC szacuje, iż w połowie lat trzydziestych automatyzacja może stanowić zagrożenie dla 30 proc. miejsc pracy2.

- Raport AIX Exchange powstał, aby połączyć szeroki wachlarz eksperckich spojrzeń na przyszłość sztucznej inteligencji oraz jej zastosowań w otoczeniu ludzi, np. w domu, samochodzie, w miejscu pracy czy przestrzeni publicznej. Wiele osób z branży dostrzega zarówno ogromny potencjał tej technologii, jak i związane z nią zagrożenia oraz potrzebę połączenia sił, aby kształtować bezpieczną przyszłość - powiedział Gagné.

Wywiady przeprowadzone i zarejestrowane zostały przy użyciu oprogramowania Zoom, od września do listopada 2020 r. Swoje opinie przedstawili między innymi:

●      Yoshua Bengio, dyrektor naukowy firmy Mila oraz niedawny zdobywca nagrody Turinga,

●      Rodney Brooks, przedsiębiorca z branży robotycznej, założyciel firmy iRobot Corp. i wynalazca robota odkurzającego Roomba,

●      dr Christina J. Colclough, działaczka związkowa koncentrująca się na prawach pracowniczych oraz wpływie technologii,

●      David Foster, szef Lyft Transit, Bikes and Scooters,

●      Dr Yuko Harayama, która w ramach japońskiej rady ds. nauki, technologii i innowacji uczestniczyła w pracach nad krajowym planem działań "Społeczeństwo 5.0",

●      Charles Lee Isbell Jr., dziekan Wydziału Informatyki Georgia Institute of Technology,

●      Helena Leurent, dyrektor generalna ogólnoświatowej organizacji konsumenckiej Consumers International,

●      Bo Peng, dyrektor ds. portfolio w słynnej agencji projektowej IDEO,

●      Jeff Poggi, jeden z dyrektorów generalnych w McIntosh Group,

●      Sri Shivananda, starszy wiceprezes i dyrektor ds. technologii w firmie PayPal,

●      dr Max Welling, wiceprezes ds. technologii w firmie Qualcomm Netherlands, szef katedry uczenia maszynowego Uniwersytetu Amsterdamskiego,

●      Alex Zafiroglu, zastępca dyrektora 3A Institute (3AI, Australian National University).

 

Wywiady są udostępnione na kanale AIX Exchange w serwisie YouTube, a także bezpośrednio w raporcie. Opracowanie zawiera ponadto odniesienia do najnowszych wydarzeń w branży oraz łatwych w odbiorze treści udostępnianych konsumentom, np. infografikę o historii sztucznej inteligencji. Przygotowano również raport wygenerowany przez AI z badań konwersacyjnych, w których wykorzystując metody przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia głębokiego, dokonano analizy rozmów różnych grup ludzi na temat sztucznej inteligencji.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Amnesty International
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama