Gdzie na świecie mieszka najwięcej Żydów? Stąd śledzą sytuację w Izraelu

Wojna w Izraelu zwróciła uwagę całego świata na ten stosunkowo niewielki obszar świata. Ale oprócz polityki, to wydarzenie, które zapewne śledzą zamieszkujący poza Izraelem Żydzi. Zobacz, w których krajach są największe diaspory.


Izrael jest państwem wielokulturowym, w którym największą grupę stanowią Żydzi (ponad 75 procent, niemal 6,9 miliona osób) oraz Arabowie (20 proc.). Choć z naszej perspektywy często grupy te odpowiednio szufladkujemy, to są one niesamowicie zróżnicowane. Wśród Arabów znajdziemy Palestyńczyków zamieszkujących Zachodni Brzeg Jordanu i Strefę Gazy oraz Beduinów z pustyni Negew na południu kraju. W 80 procentach są to muzułmanie (w większości sunnici), ale stosunkowo dużo jest również arabskich chrześcijan.

Również o Żydach często myślimy jako jednej grupie, podczas gdy występują wśród nich głębokie podziały. Są tu osoby świeckie, jak i religijne, zwolennicy pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego, a także zwolennicy wojny. Choć o samym zróżnicowaniu można zapisać wiele stron książek, to warto zdać sobie sprawę, że pod pojęciem Izraelczycy kryje się niesamowita różnorodność. Przy tym trzeba jednak zaznaczyć, że Izrael jest państwem wyznaniowym i ściśle obowiązują tu prawa biblijne i talmudyczne (choć osobnym sądom poddaje się Żydów i pozostałych obywateli).

Reklama

Wojna w Izraelu politycznie postrzegana jest jako konflikt pomiędzy światem arabskim i żydowskim. Z pewnością sytuację na bieżąco śledzą Izraelczycy na całym świecie, ale zdecydowana większość rozsiana jest w żydowskich diasporach. To osoby, które same wyemigrowały z Izraela, ale także potomkowie migrantów z XIX i XX wieku. Z pewnością sytuację śledzą także żydowscy konwertyci, ponieważ i oni mogą w pewnym sensie uważać Izrael za swoją ojczyznę, nawet jeśli nigdy tam nie byli. To za sprawą zjawiska nazywanego przez Żydów Alija, czyli "powrót do ojczyzny swoich ojców". Tradycyjnie chodzi o prawo powrotu ojczyzny osób, których przynajmniej jedno z dziadków lub dwoje pradziadków było Żydami. Udając się od Izraela, mogą uzyskać tam obywatelstwo. Obecnie obywatelstwo mogą otrzymać wszyscy, którzy przeszli na judaizm ortodoksyjny, reformowany i konserwatywny.

Oni śledzą konflikt w Izraelu. W których krajach jest najwięcej Żydów?

Największa diaspora żydowska mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, jej wielkość szacuje się na 6 milionów Żydów. Pozostałe większe diaspory (powyżej 10 tys. osób wyznania mojżeszowego) obejmuje poniższe zestawienie.

W przedziale 100 tys. 450 tys.

 • Francja: 446 tys.
 • Kanada: 393,5 tys.
 • Zjednoczone Królestwo: 292 tys.
 • Argentyna: 175 tys.
 • Rosja: 150 tys.
 • Niemcy: 118 tys.
 • Australia: 118 tys.

W przedziale 10 tys. - 100 tys.

 • Brazylia: 91,5 tys.
 • RPA: 52 tys.
 • Węgry: 46,8 tys.
 • Ukraina: 43 tys.
 • Meksyk: 40 tys.
 • Holandia: 29,7 tys.
 • Belgia: 28,9 tys.
 • Włochy: 27,2 tys.
 • Szwajcaria: 18,4 tys.
 • Urugwaj: 16,4 tys.
 • Chile: 15,9 tys.
 • Szwecja: 14,9 tys.
 • Turcja: 14,5
 • Hiszpania: 12,9 tys.
 • Austria: 10,3 tys.
 • Panama: 10 tys.

Już na pierwszy rzut oka widać, że większość Żydów na świecie zamieszkuje obszar poza Izraelem. W przedziale powyżej 10 tys. (oczywiście wyłączając populację Izraela), na świecie jest ponad 8 milionów Żydów. A statystyki często nie uwzględniają takich krajów jak Polska, w której zamieszkuje mniej niż 10 tys. Żydów.

Ile Żydów mieszka w Polsce?

Pierwsze wzmianki o Żydach na terenie Polski pochodzą z X wieku. W XIII wieku nadano im przywileje i autonomię dzięki uchwaleniu statutu kaliskiego. Jak podaje rządowy serwis Mniejszości Narodowe i Etniczne, powołując się na dane Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r., w Polsce żyje około 7,3 tys. Żydów. Według umiarkowanych szacunków Muzeum Historii Żydów Polskich "w Polsce mieszka obecnie około 20-25 tysięcy osób świadomych swojego pochodzenia żydowskiego".

To znikoma liczba w porównaniu do okresu przedwojennego. W 1939 roku (przed wybuchem wojny) na obszarze ówczesnej Polski żyło około 3,35 miliona Żydów. Na obecną liczbę wpływ miała nie tylko II wojna światowa, ale także działania rządów komunistycznych w okresie powojennych.

Przeczytaj także:

Czy wojna w Izraelu ma podłoże religijne? Konflikt z wodą w tle

Kto mieszka w Strefie Gazy? Liczba mieszkańców i dane

Wojna w Izraelu. Kilka tysięcy lat historii ludzkości pójdzie z dymem?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Żydzi
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama