Inteligentne miasto

Wtorek, 16 stycznia 2024 (10:06) Aktualizacja Poniedziałek, 4 marca 2024 (19:33)
Inteligentne miasto znane jest również pod nazwą smart city. Jest to koncepcja, której celem jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do udoskonalania infrastruktury miejskiej, a także zwiększania interaktywności oraz efektywności jej poszczególnych składowych.
Inteligentne miasto - najważniejsze informacje
Barcelona. /AFP

Inteligentne miasto - najważniejsze informacje

Koncepcja ta to nie tylko rozwój IT, ale przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki, oraz infrastrukturę komunikacyjną, mające na celu zarówno promowanie zrównoważonego rozwoju, jak i poprawę jakości życia mieszkańców.
 
Według naukowca Nicosa Komninosa w skład inteligentnego miasta wchodzą takie elementy jak:

  • kreatywna populacja, czyli miejsce, w którym społeczność wykorzystuje posiadaną wiedzę w dynamiczny sposób lub na rzecz rozwoju miasta, działa grupa osób
  • efektywne instytucje, czyli funkcjonujące organizacje, które umożliwiają kreowanie, przystosowanie oraz rozwój wiedzy
  • rozwinięta infrastruktura cyfrowa, czyli szerokopasmowe sieci, e-usługi, a także narzędzia służące do organizowania i udostępniania informacji oraz wiedzy
  • zdolność do innowacji, czyli zdolność do rozwiązywania nowych problemów, a także elastyczne podejście wobec sytuacji niepewnych, wraz z jednoczesnym dążeniem do innowacyjnych rozwiązań 

Smart City 1.0, 2.0 i 3.0

Naukowiec Boyd Kohen twierdził, iż rozwój inteligentnych miast przejawia się poprzez trzy rodzaje podejścia miast do korzystania z nowoczesnych technologii, od 1.0 do 3.0.
 
Pierwsza generacja zdominowana jest przez przedsiębiorstwa technologiczne, które wprowadzają technologie nie zawsze dostosowane do rzeczywistych potrzeb miasta. Za przykład podano tutaj eksperymentalne miasta takie jak: Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy Songdo w Korei Południowej, które zderzały się z krytycznymi opiniami w związku z nieprawdziwym życiem ich mieszkańców.
 
Natomiast w Smart City 2.0 urzędy publiczne przewodzą w stosowaniu technologii w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Projekty obejmują między innymi: stworzenie bezprzewodowych sieci, efektywne kontrolowanie ruchu drogowego oraz wykorzystywanie dużych zbiorów danych. Ten model również spotkał się z krytyką, ponieważ w przypadku tym bardziej skupia się na technologiach, niż na samym mieszkańcu miasta.
 
Wraz z rozwojem Smart City 3.0, aktywne zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie rozwoju miast stało się niezwykle istotne. Koncepty takie jak "miasta obywatelskie" skupiają się na społecznych, równościowych i ekologicznych aspektach, zachęcając mieszkańców do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.
 
W Polsce, jednym z przykładów tego trendu jest Gdańsk. Miasto rozwija strategię rozwoju miasta 2030+ poprzez aktywny udział mieszkańców w konsultacjach społecznych.
 
Przykładami miast spoza granic Polski są: Barcelona, Vancouver czy Amsterdam, które wprowadzają nowatorskie pomysły, takie jak dzielenie się zasobami i angażowanie społeczności np. w decydowanie o wydatkach, co oznacza większe zaufanie oraz kontrolę mieszkańców nad podejmowanymi decyzjami.

Temat Inteligentne miasto znajdziesz również w serwisie:

Inteligentne miasto - Wiadomości