Powstał organizm z obcym DNA

Każda cząsteczka DNA wszystkich występujących w przyrodzie organizmów żywych zawiera zasady azotowe: adeninę, guaninę, cytozynę lub tyminę (w skrócie A, G, C lub T), które łączą ze sobą obie nici helisy . Teraz jednak na dobre rozpoczynamy zabawę w boga - naukowcy ze Scripps Research Institute stworzyli organizm zawierający dwa obce związki oznaczone jako X oraz Y.

Każda cząsteczka DNA wszystkich występujących w przyrodzie organizmów żywych zawiera zasady azotowe: adeninę, guaninę, cytozynę lub tyminę (w skrócie A, G, C lub T), które łączą ze sobą obie nici helisy . Teraz jednak na dobre rozpoczynamy zabawę w boga - naukowcy ze Scripps Research Institute stworzyli organizm zawierający dwa obce związki oznaczone jako X oraz Y.

Każda cząsteczka DNA wszystkich występujących w przyrodzie organizmów żywych zawiera zasady azotowe: adeninę, guaninę, cytozynę lub tyminę (w skrócie A, G, C lub T), które łączą ze sobą obie nici helisy . Teraz jednak na dobre rozpoczynamy zabawę w boga - naukowcy ze Scripps Research Institute stworzyli organizm zawierający dwa obce związki oznaczone jako X oraz Y.

Związki te łączą się w pary (adenina z tyminą, cytozyna z guaniną) i tym dość prostym językiem kodowane są geny, które zawierają instrukcje dla organizmu jak tworzyć poszczególne białka. Pary są zawsze takie same dlatego można przeciąć helisę DNA w połowie i z każdej z uzyskanych w ten sposób części odtworzyć resztę.

Reklama

Amerykańscy badacze odkryli ostatnio metodę pozwalającą wprowadzić do materiału genetycznego bakterii E. Coli dwa nowe związki oznaczone literami X oraz Y, których właściwe nazwy to d5SICS oraz dNaM. Przez zmodyfikowaną błonę komórkową wprowadzili oni plazmid DNA zawierający te dwa związki, które są kompatybilne z enzymami zajmującymi się podziałem i kopiowaniem DNA.

Bakteria z rozszerzonym alfabetem DNA żyła i rozmnażała się, a co najciekawsze - przekazała ona nowy materiał genetyczny swemu potomstwu.

Na razie związki X i Y nie robią absolutnie nic - obecne są w DNA i są kopiowane - jednak w przyszłości, w zamyśle badaczy, mają one być używane jako biologiczny nośnik pamięci pozwalając na przykład na przechowywanie w kilku zaledwie gramach DNA kilkuset terabajtów danych.

Prowadzone są prace także nad tym, aby obce składniki DNA zaczęły także coś konkretnego robić - na przykład produkować aminokwasy i białka, także takie które nie występują w naturze - na przykład takie, które będą brały na cel komórki rakowe umożliwiając skuteczną terapię genową przeciw nowotworom.

Dalszy rozwój może doprowadzić także do powstania zupełnie nowych, sztucznych organizmów, a ich możliwości są ograniczone jedynie wyobraźnią naukowców.

Nieco przerażająca wizja.

Źródło:

Geekweek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama