Rozwiązanie umowy nie jest takie trudne

Okazuje się, że rozstanie z dotychczasowym operatorem internetowym wcale nie musi być takie trudne. Jak podaje "Gazeta Prawna", każdą umowę o świadczenie usług internetowych można wypowiedzieć pod warunkiem zachowania wymogów przewidzianych w regulaminie.

Jak pisze "Gazeta Prawna", przyszły abonent przystępując do zawarcia umowy z operatorem na świadczenie usług internetowych, powinien dokładnie zapoznać się nie tylko z treścią umowy, lecz również z regulaminem, ogólnymi warunkami umów, a także z wzorem umowy, jeżeli jest on stosowany.

Warto dokładnie poznać nie tylko warunki korzystania przez abonenta z tych usług, ale również warunki, jakie musi spełnić, rezygnując z usług świadczonych przez tego operatora jeszcze przed upływem terminu, na który umowa została zawarta - zwraca uwagę "Gazeta Prawna".

Reklama

Gazeta zauważa, iż przyczyną rezygnacji wcale nie musi być niewywiązywanie się z warunków umowy przez operatora. Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę, ponieważ chce zmienić operatora, na przykład wówczas, gdy na rynku pojawił się nowy operator oferujący - jego zdaniem - korzystniejsze warunki korzystania z usług internetowych.

Informacje o tym, w jaki sposób rozwiązuje się umowę jeszcze przed upływem terminu najczęściej zawierają regulaminy lub ogólne warunki umów, które powinny zostać dołączone abonentowi przy zawarciu umowy.

"Gazeta Prawna" na przykładzie Telekomunikacji Polskiej podaje także, iż przykładowo - ze skutkiem natychmiastowym abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas określony albo nieokreślony. Warunkiem jest podanie przyczyny rozwiązania umowy - przyczyna musi być konkretna i być ujęta w regulaminie.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: świadczenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama