Perspektywy polskiego obliczania w chmurze

Według wyników badania przyszłości chmury przeprowadzonego przez Cisco w naszym kraju: polska chmura to głównie firmy.

Najczęstsze zastosowanie cloud computing stanowią aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zwłaszcza wśród firm o zatrudnieniu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57% odpowiedzi). W następnej kolejności są to: wirtualizacja desktopów (41%), oraz narzędzia do współpracy, wymiany plików i komunikacji (35%).

Wykonane badanie pokazało, że prawie co drugie duże przedsiębiorstwo z badanej próby (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, a następne 9% badanych deklaruje chęć wprowadzenia tej technologii w 2012 r.

- Chmura obliczeniowa to dziś jeden z najważniejszych trendów w rozwoju technologii informatycznych na świecie. W Cisco wierzymy, że inteligentne sieci to fundament, który umożliwia rozpowszechnianie chmury. Dlatego właśnie postanowiliśmy przeprowadzić badanie na temat trendów cloud computingu w Polsce - powiedział Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny, Cisco Poland

Reklama

Ile chmury w Polsce?

Prawie połowa badanych firm (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań z chmury, 77% tych firm korzysta z chmury prywatnej, 20% z publicznej a 17% z modelu hybrydowego (niektóre firmy używają więcej niż jednego modelu chmury). Najczęstsze zastosowanie stanowią aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zwłaszcza wśród firm o zatrudnieniu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57% odpowiedzi). W następnej kolejności są to: wirtualizacja desktopów (41%), oraz narzędzia do współpracy, wymiany plików i komunikacji (35%). Prawie taki sam trend zaznaczył się wśród firm, które w badaniu deklarowały korzystanie z chmury w 2012 r.

Dostęp jest kluczowy

Badanie wykazało również, że jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, czym jest chmura, to osoby odpowiedzialne za IT i centra danych w największych polskich przedsiębiorstwach zgadzały się powszechnie jedynie w tym, że warunkiem koniecznym takiej definicji jest dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia i miejsca (76% odpowiedzi). Drugi dość powszechnie uznawany warunek to możliwość elastycznego korzystania z zasobów (56%). Odpowiedzi przedstawicieli firm korzystających z chmury nie różniły się znacząco od odpowiedzi firm z niej niekorzystających.

Wśród twierdzeń opisujących opinie przebadanych firm na temat rozwiązań z chmury dominuje pogląd, że rozwiązania cloud computingu w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju sposobu, w jaki będą dostarczane usługi IT (75%), oraz że pozwalają firmom elastyczniej zarządzać wydatkami na IT (69%). Prawie połowa badanych stwierdziła, że firma, w której pracuje zyskałaby korzystając z rozwiązań chmury w większym stopniu niż obecnie. Tego zdania w równym stopniu byli menadżerowie i specjaliści ds. IT.

Czynniki sprzyjające i bariery

Najczęściej wymienianą zaletą chmury obliczeniowej były generowane przez nią oszczędności, takie jak m.in. oszczędności operacyjne czy związane z brakiem konieczności zakupu urządzeń, o których mówił co trzeci respondent zarówno z firm korzystających jak i niekorzystających z usług opartych na chmurze. O ile jednak w kwestii oszczędności korzystający i niekorzystający z chmury wypowiadali się podobnie, to już pozostałe korzyści związane z chmurą zauważali głównie jej użytkownicy. Mówili oni o zwiększonej mobilności (17%), łatwiejszym zarządzaniu IT (15%) oraz o łatwiejszej lub wydajniejszej pracy końcowych użytkowników chmury (np. poprzez łatwiejszy dostęp do danych lub usprawnioną komunikację - 14%). Różnie także rozkładało się definiowanie korzyści i potencjalnych korzyści odnoszonych dzięki chmurze pomiędzy menadżerami i specjalistami ds. IT.

Otóż management częściej wskazywał tu na oszczędności (ewentualnie na możliwość elastycznego korzystania z zasobów IT), natomiast specjaliści częściej mówili o tym, że chmura obliczeniowa wiąże się z wygodniejszą lub wydajniejszą pracą.

Bezpieczeństwo

W kwestii bezpieczeństwa, którego zagwarantowanie stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o wdrożeniu nowości w firmie, 50% respondentów przyznało, że rozwiązania cloud computingu przeznaczone dla klientów biznesowych uważa za wystarczająco bezpieczne - częściej twierdzili tak specjaliści ds. IT (54%) niż menadżerowie (48%) - były to stwierdzenia odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa w ogóle. 58% użytkowników chmury i 43% firm na razie z niej niekorzystających uznało cloud computing za bezpieczny dla biznesu.

Czynnik ludzki czyli mentalność przeszkadza

Zapytani o to, jakie przeszkody dla adaptacji chmury w Polsce ogólnie widzą, 49% respondentów wskazało na brak gotowości pracowników do korzystania z chmury a 47% na niską świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań z chmury wśród osób zarządzających firmą. Inną przeszkodę może stanowić niechęć samych specjalistów ds. IT wobec zmian potencjalnie niebezpiecznych dla ich zatrudnienia (53% odpowiedzi).

Dodatkowo, 42% badanych firm stwierdziło, że chmura nie jest wystarczająco bezpieczna dla biznesu. Czynniki, które także mogą opóźnić rozwój chmury w Polsce to m.in. bariery technologiczne, takie jak niska gotowość infrastruktury DC zgłaszana przez 44% użytkowników i 48% niekorzystających z chmury oraz niska gotowość infrastruktury WAN, o której mówiło 42% korzystających z chmury i 51% niekorzystających z tego rozwiązania.

Jak pokazały odpowiedzi badanych, pierwszą przeszkodą stojącą na drodze do wprowadzenia lub rozwinięcia korzystania z chmury obliczeniowej w ich własnych przedsiębiorstwach są obawy dotyczące bezpieczeństwa chmury (1/4 odpowiedzi). Menadżerowie zgłaszali takie obawy prawie 4 razy częściej, niż specjaliści ds. IT. Jeśli chodzi o inne najczęściej wymieniane bariery dotyczące chmury w ich własnej firmie to był to brak środków na wprowadzenie lub rozwój tej technologii (20%) i bariery techniczne (15%), z czego 32% to ograniczenia centrów danych.

Badanie

Badanie zostało zlecone przez Cisco Poland i przeprowadzone przez firmę PBS DGA wśród firm zatrudniających powyżej 150 osób zarówno korzystających jak i niekorzystających z chmury, reprezentujących takie sektory gospodarki jak produkcja, handel, administracja i usługi, w tym usługi IT. W badaniu wzięły udział 302 firmy.

Źródło informacji

Komputer w Firmie
Dowiedz się więcej na temat: firmy | Cloud Computing
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy