Rosną przychody TP SA

W 2004 r. przychody ze sprzedaży Telekomunikacji Polskiej, liczone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), wzrosły do 18,564 mld zł, z 18,287 mld rok wcześniej. Zysk netto Grupy TP zwiększył się zaś do 2,24 mld zł, z 724 mln w 2003 r. Zysk operacyjny TP wyniósł 3,5 mld zł, wobec 2,9 mld rok wcześniej.

W 2004 r. przychody ze sprzedaży Telekomunikacji Polskiej, liczone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), wzrosły do 18,564 mld zł, z 18,287 mld rok wcześniej. Zysk netto Grupy TP zwiększył się zaś do 2,24 mld zł, z 724 mln w 2003 r. Zysk operacyjny TP wyniósł 3,5 mld zł, wobec 2,9 mld rok wcześniej.

"Przychody Grupy TP wzrosły o 1,5%, podczas gdy cel wynosił 2-3%. Wpłynęły na to słabsze wyniki telefonii stacjonarnej, gdzie przychody z usług głosowych spadły szybciej niż zakładano" - powiedział Roger de Bazelaire, odpowiedzialny za finanse członek zarządu TP. Spadek ten został skompensowany przez wzrost przychodów w segmentach transmisji danych i telefonii komórkowej o prawie 23%. W całym 2004 roku oba te segmenty wygenerowały ponad 36% przychodów Grupy. W 2004 roku, marża EBITDA dla Grupy, skorygowana o rezerwę na optymalizację zatrudnienia, wyniosła 43,5%. Ponadto, optymalizacja wydatków inwestycyjnych Grupy pozwoliła na ich zmniejszenie o 530 mln zł. W 2004 roku, wskaźnik wydatków inwestycyjnych do przychodów wyniósł 17,7% i był o trzy punkty procentowe niższy niż w roku 2003. W 2004 roku osiągnięty został ważny cel, jakim było zwiększenie wolnych przepływów środków pieniężnych, które wzrosły o 1,7 mld zł (do poziomu 5,8 mld zł) i były o 42% wyższe niż rok wcześniej.

Reklama
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy