PIT

Wtorek, 16 stycznia 2024 (11:01) Aktualizacja Wtorek, 12 marca 2024 (14:31)
PIT to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest jednym z głównych podatków w Polsce. To opodatkowanie dochodów, które osiągnięte zostały przez osoby fizyczne, wliczając w to między innymi: zarobki z pracy, działalności gospodarczej, dochody z najmu, zyski kapitałowe oraz inne źródła, które przynoszą dochód. Jednym z kluczowych aspektów podatku dochodowego jest jego rozliczanie, które stało się dużo prostsze dzięki wykorzystaniu internetu.
PIT - najważniejsze informacje
Twój e-PIT to internetowy system do rozliczania się z podatku. /ARKADIUSZ ZIOLEK/East News /East News

PIT - najważniejsze informacje

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to rodzaj podatku bezpośredniego pobieranego od dochodu osób fizycznych. Jest to jeden z głównych źródeł dochodów budżetowych państwa, mający istotny wpływ na finansowanie różnych usług publicznych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura i usługi społeczne.

Podatek PIT jest naliczany na podstawie dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną w danym roku podatkowym. Dochód ten może pochodzić z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, zyski z działalności gospodarczej, odsetki bankowe, dywidendy czy dochody z najmu.

Jakie są ulgi i odliczenia w PIT? 

PIT daje możliwość korzystania z różnorodnych ulg i odliczeń, dzięki którym zmniejszyć można podstawę opodatkowania. Do takich ulg zaliczyć można ulgi: rodzinne, zdrowotne, na dzieci, termomodernizacyjne czy też związane z edukacją.

Do kiedy trzeba złożyć PIT? 

Podatnicy są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, w której podają wysokość swoich dochodów oraz dokonują obliczenia należnego podatku. Deklaracje te są składane do odpowiednich urzędów skarbowych, do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W ostatnich latach proces ten został w dużym stopniu zautomatyzowany, co ułatwia podatnikom wypełnianie i składanie deklaracji. Urzędy skarbowe mają także możliwość przeprowadzania kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości złożonych deklaracji.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Pierwszym krokiem do rozliczenia PIT przez internet jest zalogowanie się na platformie e-Urzędu Skarbowego (usług Twój e-PIT). Użytkownik może się do niej zalogować profilem zaufanym, e-dowodem osobistym, mObywatelem lub podpisem elektronicznym.
 
Po zalogowaniu należy wybrać odpowiedni formularz PIT, który odpowiada rodzajowi dochodów uzyskiwanych przez podatnika. Na przykład PIT-37 jest najczęściej używany przez osoby, które otrzymują dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

Po wybraniu odpowiedniego formularza, system sam uzupełnia rubryki o dane otrzymane od pracodawców. Możemy go poprawić lub wpisać ulgi i odliczenia. 

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu deklaracji, formularz jest gotowy do wysłania elektronicznie do odpowiedniego urzędu skarbowego. Po wysłaniu deklaracji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie jej złożenia. Możliwe jest też złożenie korekty - w przypadku popełnienia błędu. 

Temat PIT znajdziesz również w serwisie:

PIT - Wiadomości