Oszacowano zniszczenia infrastruktury w Ukrainie. Kwota jest ogromna

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zniszczone zostały m.in. domy, szpitale, szkoły drogi. Po raz kolejny oszacowano straty, które do końca grudnia wyniosły niemal 140 mld dolarów i będą rosły z każdym miesiącem.

Straty infrastruktury w Ukrainie rosną z każdym miesiącem. Choć wciąż trwają działania wojenne, to Ukraińcy już myślą o odbudowie kraju i szacują zniszczenia. Za wszystko zapłaci Rosja, a będą to niemałe kwoty.

Ukraina szacuje straty od początku wojny

Ukraińcy niemal od początku agresji Rosji na swój kraj podliczają straty, które prędzej czy później Rosja będzie musiała pokryć. W kwietniu ubiegłego roku szacowane były już na 60 miliardów dolarów.

We wrześniu Bank Światowy, rząd ukraiński oraz Komisja Europejska przedstawiły pierwszy oficjalny raport, według którego do 1 czerwca Rosja wyrządziła Ukrainie szkody w wysokości ponad 97 miliardów dolarów. Co więcej, dodatkowe 252 miliardy dolarów wyniosły straty w wyniku zakłócenia produkcji, funkcjonowania gospodarki i dodatkowych wydatków związanych z wojną. Wysiedlenie jednej trzeciej Ukraińców miało podnieść wskaźnik ubóstwa z 2 do 21 proc.

Reklama

Już wówczas ponad 100 miliardów było potrzebne "na już", aby można było zająć się pilnymi kwestiami, jak odbudowa szkół czy szpitali oraz przygotowaniem kraju do nadchodzącej zimy.

Straty oszacowane do grudnia są ogromne

Jak informuje raport opracowany przez zespół KSE do grudnia 2021 roku łączna kwota udokumentowanych szkód w infrastrukturze Ukrainy w wyniku inwazji na pełną skalę rozpoczętej przez Rosję 24 lutego 2022 roku szacowana jest na 137,8 mld USD, czyli tyle, co... budżet Polski na 2023 rok.

W porównaniu z szacunkami z listopada łączna kwota szkód wzrosła niemal o 2 mld dolarów. Zdaniem ekspertów projektu "Rosja zapłaci", największy wzrost odszkodowań od grudnia dotyczy zniszczeń w zasobach mieszkaniowych, placówkach oświatowych oraz obiektach kultury, religii i sportu.

Przez nieco ponad 10 miesięcy wojny uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo łącznie 149 300 budynków mieszkalnych, w tym 131 400 domów prywatnych, 17 500 apartamentowców i 280 akademików.

Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 150 mostów i wiaduktów. Do stycznia przywrócono przejazd na 78 obiektach, najwięcej w obwodzie kijowskim (20 z 24) i czernihowskim (20 z 27). Przywrócono również ruch na mostach obwodów: charkowskiego, mikołajowskiego i chersońskiego.

Straty wyrządzone w sferze edukacji szacowane są na 8,6 miliarda dolarów. Dotychczas zniszczono 865 przedszkoli, 1,4 tys. szkół średnich i 505 budynków szkół wyższych.

Zrujnowano 907 obiektów kulturalnych, 168 sportowych, 157 turystycznych i 95 sakralnych. Łącznie straty w tym przypadku oszacowano na 2,2 mld dolarów.

Zebrane dane posłużą do odbudowy Ukrainy

Od lutego 2022 r., czyli od początku wojny, projekt jest prowadzony przez KSE Institute (think tank przy Kijowskiej Szkole Ekonomicznej) wspólnie z Kancelarią Prezydenta Ukrainy, Ministerstwem Gospodarki Ukrainy, Ministerstwem Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoria Ukrainy, Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy, Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy. Celem projektu jest udokumentowanie, weryfikacja, analiza i oszacowanie wszystkich szkód materialnych wyrządzonych infrastrukturze Ukrainy.

Jak informuje zespół, zebrane dane oraz ocena szkód zostaną wykorzystane w następujących celach:

  • dokumentowanie zbrodni wojennych i łamania praw człowieka;
  • do formułowania roszczeń przeciwko Federacji Rosyjskiej w sądach międzynarodowych o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę: pozwy przed sądami międzynarodowymi wymagają zbiorczego materiału dowodowego i rejestru zniszczonych przedmiotów zgodnie z metodologią szacowania;
  • o odszkodowanie indywidualne;
  • otrzymania od agresora reparacji wojennych i odszkodowań za szkody w celu odbudowy Ukrainy.

Dane zbierane są od obywateli Ukrainy, rządu i władz lokalnych o stratach i zniszczeniach na terenie całego kraju, a także na podstawie źródeł publicznych. W zasadzie każdy obywatel może przesłać informacje o stratach związanych z infrastrukturą, w tym budynków mieszkalnych, w wyniku wojny w ramach projektu "Rosja zapłaci".

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wojna w Ukrainie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy