Podróże z prędkością nadświetlną jednak możliwe?

Dwójka matematyków z Uniwersytetu Adelaide w Australii rozwinęła ostatnio równania Einsteina dotyczące szczególnej teorii względności i twierdzą oni, że podróże z prędkością nadświetlną są jak najbardziej możliwe.

Dwójka matematyków z Uniwersytetu Adelaide w Australii rozwinęła ostatnio równania Einsteina dotyczące szczególnej teorii względności i twierdzą oni, że podróże z prędkością nadświetlną są jak najbardziej możliwe.

Dwójka matematyków z Uniwersytetu Adelaide w Australii rozwinęła ostatnio równania Einsteina dotyczące szczególnej teorii względności i twierdzą oni, że podróże z prędkością nadświetlną są jak najbardziej możliwe.

Barry Cox i James Hill skupili się na szczególnej teorii względności, w której prędkość jest relatywna w zależności od tego czy mierzy ją stacjonarny czy też będący w ruchu obserwator. Z tej samej teorii wyłania się zjawisko dylatacji czasu - w którym to (w dużym skrócie) czas zwalnia wraz ze wzrostem prędkości poruszania się (wynikający z tego zjawiska ) - czyli, że na przykład z punktu widzenia ludzi pozostających na Ziemi statek kosmiczny lecący z ogromną prędkością leciałby 20 lat, a dla ludzi na nim się znajdujących upłynęłyby zaledwie dwa tygodnie.

Reklama

Teoria ta zakłada także zjawisko nieprzekraczalności prędkości światła. Australijskim matematykom udało się jednak barierę tę znieść - jednocześnie nie łamiąc twierdzeń Einsteina - a jedynie je rozszerzając.

Teoria Einsteina do pogodzenia transformacji pomiędzy układami inercjalnymi wykorzystuje transformację Lorentza - która w zupełności wystarcza do prędkości nie przekraczających c. Australijczycy zaproponowali dwie (dwie dlatego, że nie byli oni w stanie dojść, która z nich jest wyłącznie właściwa) nowe, dodatkowe transformacje uzupełniające teorię dla prędkości powyżej c - od prędkości światła do nieskończoności. Ich teoria nie definiuje jednak co się dzieje przy przekraczaniu prędkości światła - tak samo jak teoria Einsteina.

Dlatego przekroczenie tej granicy jest dla nas wielką niewiadomą. Jednak, jak słusznie zauważają autorzy, tak samo przed 1947 rokiem niewiadome było dla nas co się stanie gdy przekroczymy prędkość dźwięku.

Ich zdaniem - barierę tę uda nam się kiedyś pokonać. Lecz, jako że są oni matematykami, a nie fizykami - nie mają pojęcia jak mielibyśmy to zrobić.

Źródła: ,

Geekweek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama