Internauci popierają piractwo

Jak wynika z badań Sztabu Antypirackiego zawartych w Raporcie Antypirackim, 76 proc. internautów akceptuje piractwo. 55 proc. opinii internautów wyraża dla piractwa poparcie lub zawiera linki do nielegalnego oprogramowania lub multimediów. Zaledwie 6 proc. administratorów stosuje karę w postaci wydalenia z forum internautów propagujących piractwo.

Głównym celem Raportu Antypirackiego jest ukazanie postaw internautów wobec piractwa oraz działań antypirackich: inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez różne instytucje, działań policji. Raport podsumowuje dotychczasowe działania Sztabu Antypirackiego dostarczając danych na temat walki z piractwem w drugiej połowie 2009 roku.

W okresie od 1 października do 15 grudnia 2009 roku Sztab Antypiracki dokonał analizy wypowiedzi 297 internautów na temat piractwa. 227 osób poparło piractwo zaś tylko 70 internautów opowiedziało się za walką z piractwem. Zważywszy, że jeden internauta mógł zamieścić kilka postów, Sztab Antypiracki przeanalizował łącznie 319 opinii. 55 proc. komentarzy wyrażało akceptację dla piractwa lub zawierało linki do nielegalnego oprogramowania lub multimediów. 15 proc. komentarzy stanowiło poparcie dla walki z piractwem i propagowania legalnego oprogramowania. 30 proc. komentarzy miało charakter neutralny i zawierało ogólne pytania związane z tematem piractwa.

Reklama

Równolegle Sztab Antypiracki przeprowadził obserwację postaw moderatorów forów. 1/3 z nich nie podjęła żadnych działań pozostając biernymi obserwatorami dyskusji, w których pojawiał się temat nielegalnego korzystania z materiałów chronionych prawem autorskim. 12 proc. zastosowało ostrzeżenia wobec użytkowników, a 6 proc. karę w postaci wydalenia z forum. Sztab Antypiracki dokonał również 404 interwencji informacyjnych w internecie: 129 na temat oprogramowania, 81 odnośnie muzyki, 98 odnośnie filmów oraz 96 dotyczących gier komputerowych. Przekaz kampanii trafił łącznie do 195 różnych serwisów internetowych, w których odnotowano 90 135 odsłon wątków z wypowiedziami Sztabu Antypirackiego.

Dane te komentuje Krzysztof Janiszewski, szef Sztabu Antypirackiego: "Wyraźnie widać, że mimo licznych inicjatyw, piractwo jest powszechnie akceptowane przez społeczność internetową. Ponad połowa internautów nie widzi w tym procederze nic złego. Dodatkowo zaobserwowaliśmy niepokojącą, cichą akceptację administratorów serwisów internetowych na rozpowszechnianie pirackich treści w internecie.

Dane te potwierdzają niestety tezę, że w Polsce istnieje silne społeczne przyzwolenie na piractwo a świadomość użytkowników internetu w tym zakresie jest wciąż niska. Dlatego tak istotne są regularne kampanie edukacyjne propagujące wiedzę na temat prawa autorskiego, w szczególności odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich, jak i znaczenia skutecznej ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności.

Obok edukacji i działań antypirackich policji, niezwykle ważne pozostaje wsparcie ze strony mediów, zważywszy na ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Tym bardziej, że nasza inicjatywa wydatnie pokazuje, że część internautów aktywnie poszukuje dostępnych informacji na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z piractwem. To pozwala mieć nadzieję na zmianę w przyszłości postaw internautów - dziś niestety w większości aprobujących piractwo".

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: forum | sztab | internauci | piractwo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama