Trudne eurozakupy w internecie

Europejscy konsumenci pragnący dokonać zakupu przez internet w innym państwie członkowskim napotykają na powszechny problem odmowy realizacji zamówienia - wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Komisję Europejską.

W ramach przeprowadzonej na zlecenie Komisji szeroko zakrojonej, niezależnej akcji anonimowych zakupów, grupa kupujących usiłowała nabyć 100 popularnych produktów, takich jak aparaty fotograficzne, płyty kompaktowe, książki, odzież, u zagranicznego sprzedawcy. Złożono przy tym ponad 11 tys. zamówień testowych. Z badania wynika, że 60 proc. transgranicznych transakcji nie mogło zostać zrealizowanych przez konsumentów, ponieważ sprzedawca nie prowadził wysyłki produktu do ich kraju lub nie oferował odpowiednich możliwości dokonania płatności transgranicznej.

Reklama

Największe problemy z transgranicznymi zakupami napotykają konsumenci pochodzący z Łotwy, Belgii, Rumunii i Bułgarii. Jedynie w dwóch spośród wszystkich krajów prawdopodobieństwo pomyślnego dokonania transgranicznego zakupu jest wyższe niż 50 proc.

Korzyści, jakie omijają obywateli, są również oczywiste. W ponad połowie państw członkowskich co najmniej połowa produktów oferowanych na stronach internetowych sprzedawców z innego kraju była o 10 proc. tańsza (włączając koszty transportu). Z kolei połowy poszukiwanych produktów nie udało się znaleźć na stronach krajowych: były oferowane wyłącznie przez podmiot z innego państwa członkowskiego.

W opublikowanym komunikacie przedstawiono zestawienie środków, jakie należy podjąć w celu uproszczenia regulacji, które obecnie zniechęcają usługodawców do świadczenia usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich. Ponadto - w celu zwiększenia zaufania do handlu przez internet - w ramach forum zainteresowanych stron zostaną przeanalizowane kwestie związane z gromadzeniem danych handlowych i ich wykorzystywaniem w celu określenia profilu konsumentów i prowadzenia marketingu bezpośredniego .

Przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym stale się jednak powiększa za sprawą barier utrudniających handel przez internet. Podczas gdy odsetek konsumentów w UE, którzy dokonują zakupów przez internet, wzrósł w okresie dwóch lat (2006-2008) z 27 proc. do 33 proc., odsetek kupujących, którzy dokonali zakupu przez internet z innego państwa UE, pozostał na tym samym poziomie (6 - 7 proc.). Przy tym jedynie 21 proc. sprzedawców oferuje obecnie usługę sprzedaży za granicę.

Akcja anonimowych zakupów wykazała:

Możliwość znacznych oszczędności dla konsumentów - w 13 spośród 27 krajów i w przypadku co najmniej połowy wszystkich poszukiwanych produktów konsumenci zdołali znaleźć w innym kraju UE ofertę produktu, który był co najmniej o 10 proc. tańszy niż najkorzystniejsza cenowo oferta krajowa (z włączeniem wszystkich kosztów, takich jak koszty dostawy do kraju konsumenta).

Dostęp do produktów niedostępnych na rynku krajowym - kupujący w 13 krajach UE nie byli w stanie znaleźć w Internecie krajowych ofert co najmniej połowy produktów, których poszukiwali. Produkty te były jednak dostępne w jednym z pozostałych krajów UE.

Większość zamówień nie jest realizowana - średnio 61 proc. zamówień złożonych przez internet w innym kraju UE nie zostało zrealizowanych. Powodem tego były przede wszystkim odmowa świadczenia usługi w kraju pochodzenia konsumenta ze strony sprzedawcy lub brak odpowiedniej możliwości dokonania płatności transgranicznej.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: konsumenci | Internet
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama