UOKiK: przyjrzyj się umowie z dostawcą internetu

Dostawcy internetu nierzadko w niedozwolony sposób ograniczają swoją odpowiedzialność, co owocuje częstymi przerwami w świadczeniu usług. Jednocześnie na klienta nakładane są pełne zobowiązania. Zawsze warto czytać umowy - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

UOKiK podaje, że wraz ze wzrostem liczby odbiorców internetu w naszym kraju rośnie liczba skarg na wadliwie wykonywane usługi. Prezes UOKiK wydał już kilka decyzji dotyczących dostawców internetu, a blisko dwadzieścia postępowań jest w toku. W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się ponad 80 postanowień, których stosowanie w obrocie z konsumentami jest zakazane.

Naruszenia, które Urząd do tej pory stwierdził dotyczą m.in. ograniczania odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi. Zdarza się, że przedsiębiorcy ograniczają swoją odpowiedzialność np. do wysokości 1/30 opłaty abonamentowej, za każdy dzień w którym przerwa w świadczeniu usług trwała dłużej niż 12 godzin. Ponadto odpowiedzialność operatora nie może przekroczyć wartości dwumiesięcznej opłaty abonamentowej.

Reklama

Zdaniem Prezesa UOKiK tego typu praktyki są niezgodne z prawem. Co więcej, odpowiedzialność konsumenta często nie jest ograniczona i przedsiębiorca może żądać odszkodowania w pełnej wysokości.

W ocenie Prezesa UOKiK niedopuszczalne są również takie postanowienia w umowach, w których przedsiębiorcy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia świadczenia usługi, uzasadniając to np. względami technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Może to powodować sytuację, w której konsument nie będzie miał dostępu do internetu, ale mimo to zobowiązany będzie do wnoszenia opłat. Przedsiębiorca może właściwie wedle własnego uznania ograniczać dostęp do sieci słabszym uczestnikom rynku.

Zdarza się również, że przedsiębiorcy nie informują w umowach konsumentów o warunkach składania reklamacji. Zgodnie z przepisami klient powinien być dokładnie poinformowany o warunkach reklamacji, aby nie był narażony na negatywne konsekwencje wynikające z niewłaściwego reklamowania usługi.

UOKiK przypomina, aby zawsze uważnie zapoznawać się z treścią podpisywanych dokumentów. Warto czytać również regulaminy i załączniki. Sprawdzić, czy dostawca nie umieścił w umowie klauzul niekorzystnych. W razie problemów z dostawcami internetu konsumenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów.

Urząd poinformował też, że Światowy Dzień Konsumenta (15 marca) obchodzony będzie w tym roku pod hasłem "Zanim klikniesz - poznaj swoje prawa". W tym dniu uwaga wszystkich będzie zwracana na problemy konsumentów w wirtualnym świecie.

Źródło: Dziennik Internautów
Dowiedz się więcej na temat: czytać | przedsiębiorcy | odpowiedzialność | UOKiK
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy