Przejście COVID-19 zapewnia ochronę przez przeziębieniami

Naukowcy potwierdzili, że przejście COVID-19 może zapewniać czasową ochronę przed przeziębieniami. Może to mieć znaczenie głównie w okresie jesienno-zimowym, gdy stężenie wirusów w powietrzu jest wyższe niż latem.

Przejście COVID-19 może, przynajmniej czasowo, zwiększyć liczbę przeciwciał przeciwko koronawirusom wywołującym zwykłe przeziębienie oraz wirusom SARS-CoV-1 i MERS-CoV, które są blisko spokrewnione. Naukowcy ze Scripps Research scharakteryzowali przeciwciała koronawirusowe wyizolowane od 11 osób, aby odkryć, w jaki sposób COVID-19 wpływa na zdolność układu odpornościowego do rozpoznawania innych koronawirusów.

ZOBACZ TEŻ: Niedźwiedź "Puszek" nagrany na wideo w polskich górach!

Reklama

- Lepsze zrozumienie, w jaki sposób odporność przeciwko tej szerokiej rodzinie koronawirusów zmienia się pod wpływem zakażenia COVID-19, to ważny krok w kierunku opracowania lepszych szczepionek przeciwko koronawirusom, zarówno przeciwko COVID-19, jak i przyszłym, pokrewnym patogenom - powiedział prof. Andrew Ward ze Scripps Research.

SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19, to tylko jeden z dużej i zróżnicowanej rodziny koronawirusów. Kilka spokrewnionych z nim patogenów jest równie zaraźliwych i zjadliwych, wywołując m.in. MERS i SARS. Są także łagodniejsze wirusy, powodujące zwykłe przeziębienie. Wiele z nich ma maksymalnie połowę materiału genetycznego wspólnego z SARS-CoV-2, więc uważa się, że odporność krzyżowa nie zawsze występuje.

Związek między COVID-19 a przeziębieniami

Od początku pandemii COVID-19 naukowcy zastanawiali się, czy wcześniejsza ekspozycja ludzi na te powszechne wirusy przeziębienia wpływa na ich odporność na SARS-CoV-2 i podobnie, czy zakażenie COVID-19 może zmienić sposób, w jaki układ odpornościowy rozpoznaje bardziej powszechne koronawirusy. Przeciwciała układu odpornościowego przeciwko jednemu białku S koronawirusa mogą potencjalnie rozpoznać również inne, podobne białka S jako wywołujące chorobę. 

Grupa prof. Warda przebadała próbki surowicy od jedenastu osób. Osiem z tych próbek pochodziło sprzed pandemii COVID-19, aby mieć pewność, że dawcy nigdy nie byli narażeni na kontakt z wirusem SARS-CoV-2, natomiast trzy próbki pochodziły od dawców, którzy niedawno zachorowali na COVID-19. W każdym przypadku badacze zmierzyli, jak silnie próbki reagowały na wyizolowane białka S z różnych koronawirusów - OC43 i HKU1 (związane ze zwykłymi przeziębieniami), a także SARS-CoV-1, MERS-CoV i SARS-CoV-2.

Tylko surowica od pacjentów z COVID-19, którzy wyzdrowieli, reagowała z białkami S SARS-CoV-2. Jednak próbki pobrane od pacjentów z COVID-19 reagowały również silniej niż próbki pobrane w okresie przedpandemicznym z innymi białkami S.

- Większość ludzi ma podstawową odporność na zwykłe koronawirusy, a kontakt z SARS-CoV-2 zwiększa poziom tych przeciwciał - dodała Sandhya Bangaru ze Scripps Research.

Naukowcy Stwierdzili, że większość przeciwciał koronawirusów sprzed pandemii rozpoznaje część białek S OC43 i HKU1 znaną jako podjednostka S1, która ma tendencję do znacznych różnic pomiędzy koronawirusami. Natomiast w próbkach pobranych od pacjentów z COVID-19 badacze zidentyfikowali szerszy wachlarz przeciwciał, w tym takie, które rozpoznawały podjednostkę S2 - która w mniejszym stopniu różni się między poszczególnymi koronawirusami. W rzeczywistości niektóre przeciwciała pacjentów z grupy COVID-19 wiązały się nie tylko z koronawirusami zwykłego przeziębienia, ale także z białkami S SARS-CoV i MERS-CoV.

- Celem końcowym byłoby racjonalne zaprojektowanie szczepionek, które rozpoznawałyby wiele różnych koronawirusów. Nasze wyniki ujawniają pewne konserwowane miejsca na podjednostce S2, na które skierowane są przeciwciała naturalnie indukowane podczas infekcji, na których chcemy się skupić - podsumowała Bangaru.

Badania zostały przeprowadzone bezpośrednio na przeciwciałach w surowicy, więc nie wiadomo, czy obecność tych przeciwciał, w którymkolwiek z przypadków, jest wystarczająca, aby zapewnić pełną odporność na koronawirusy w bardziej złożonym środowisku ludzkiego układu odpornościowego. W przyszłości naukowcy chcieliby porównać przeciwciała pochodzące od tych samych osób przed i po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: COVID-19 | immunologia | antyciała | koronawirus
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama