Internet dla prawie każdego Polaka

W ciągu najbliższych lat prawie każdy mieszkaniec Polski uzyska możliwość dostępu do internetu - wynika z przyjętego przez rząd planu działań ułatwiających dostęp do internetu.

Rada Ministrów zaakceptowała plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013, przedłożony przez Ministra Transportu.

Plan zakłada, że w ciągu trzech lat liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15 proc., natomiast w ciągu trzech następnych lat osiągnie co najmniej 50 proc. Zminimalizowane zostaną różnice w dostępie do internetu na wsi i w miastach. Działania przewidziane w planie powinny spowodować dalszą obniżkę cen za dostęp do internetu.

Reklama

Media2
Dowiedz się więcej na temat: internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama