Technologia dla niepełnosprawnych

W tym roku 20 rocznicę działalności obchodzi Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR). Z tej okazji Fundacja zorganizowała dzisiaj specjalną konferencję - "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w życiu osób niepełnosprawnych wczoraj i dziś. 20 lat doświadczeń".

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) powstała w 1990 roku z inicjatywy pracowników Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Informatycznego w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ideą jaka przyświecała założycielom organizacji była pomoc tym osobom w realizacji ich aspiracji zawodowych.

Polski oddział Microsoft niemal od samego początku wspierał działalność FPMiINR, przekazując granty finansowe oraz nowoczesne oprogramowanie na realizację projektów w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i informatycznych podopiecznych Fundacji. W 1996 roku Bill Gates, założyciel i ówczesny prezes firmy Microsoft, przekazał Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo czek, dzięki któremu organizacja mogła znacząco rozwinąć i rozszerzyć swoją działalność. Microsoft wspierał Fundację również w budowie innowacyjnego portalu dla osób niepełnosprawnych - "Internet dla Niepełnosprawnych".

Reklama

W 2005 roku w ramach programu Microsoft Unlimited Potential, Fundacja otrzymała grant finansowy i oprogramowania w wysokości 193 tysięcy dolarów. Grant ten umożliwił organizacji utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Warszawie oraz prowadzenie regularnych szkoleń komputerowych dla swoich podopiecznych.

W ramach projektu przeszkolonych zostało ponad 1000 osób, udzielono ponad 3500 konsultacji zawodowych, prawnych i psychologicznych, dzięki czemu 130 osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie.

- Microsoft wspiera naszą Fundację niemalże od samego początku, angażując się w stworzenie pierwszej pracowni komputerowej, jak również stworzenie pierwszego portalu dla środowiska osób niepełnosprawnych, "Internet dla Niepełnoprawnych", - powiedział Bartosz Mioduszewski, przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. - "Firma Microsoft pomagała nam, gdy jako pierwsi w Polsce promowaliśmy i wdrażaliśmy telepracę

dla osób niepełnoprawnych oraz gdy uruchamialiśmy agencję zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Dziś współpracujemy przy realizacji projektu e-Centrów rozwijających e-kompetencje mieszkańców wsi w całej Polsce - dodał.

W 2007 roku, w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych - Unlimited Potential, Microsoft przekazał Fundacji kolejny grant finansowy i oprogramowania w wysokości 3,6 miliona dolarów na rozwój i wyposażenie 404 Centrów Kształcenia na Odległość na terenie całej Polski.

Od momentu uzyskania grantu na ten cel do chwili obecnej, ze szkoleń prowadzonych w e-Centrach skorzystało ponad milion osób zagrożonych zjawiskiem "wykluczenia cyfrowego". Korzystając z ośrodków stworzonych przez Fundację, osoby te mają dostęp do kursów e-learningowych oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obecnie Fundacja wspólnie z firmą Microsoft prowadzi prace mające na celu stworzenie portalu e-learningowego wraz z funkcjonalnościami społecznościowymi. Osoby korzystające z oferty szkoleń i doradztwa w e-Centrach mogą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie informatyki, języków obcych, prawa i wielu innych.

W ramach kontynuacji projektu, w kolejnych dwóch latach Fundacja otrzymała od Microsoft granty o łącznej wartości ponad 390 tysięcy dolarów na dalszy rozwój sieci e-Centrów. Łącznie, w ciągu kilkunastoletniej współpracy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z firmą Microsoft, przekazano na rzecz Fundacji granty o wartości ponad 4 milionów dolarów w postaci nowoczesnego oprogramowania oraz wsparcia finansowego. Wolontariusze Microsoft aktywnie wspierają Fundację swoją wiedzą i doświadczeniem przy realizacji projektu e Centrów.

"Dzisiejsza konferencja jest okazją do podziękowania Fundacji za jej dotychczasową fantastyczną pracę na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym," - powiedział Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy Microsoft. - "Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem dokonań Fundacji, która jest modelowym przykładem współdziałania organizacji pożytku publicznego z biznesem".

Podczas konferencji przeprowadzono również panel dyskusyjny poświęcony roli technologii informatyczno-komunikacyjnych w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W panelu udział wzięli zarówno przedstawiciele Fundacji, jak i zaproszeni przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych, Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. W panelu reprezentowana była również firma Microsoft oraz Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

Konferencja, w której udział wzięli beneficjenci Fundacji, odbyła się pod honorowym patronatem Jarosława Dudy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy