Kosmos

​ICEYE dostarczy dane satelitarne do zobrazowania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na całym świecie

Firma ICEYE będzie dostarczać dane satelitarne dla Międzynarodowej Karty monitorującej katastrofy i klęski żywiołowe, zrzeszającej państwa i organizacje przeciwdziałające występowaniu i skutkom katastrof oraz klęsk żywiołowych. Pierwsze zdjęcia zrobione przez ICEYE zostały udostępnione w związku z niedawną powodzią w Somalii.

Firma ICEYE będzie dostarczać dane satelitarne dla Międzynarodowej Karty monitorującej katastrofy i klęski żywiołowe, zrzeszającej państwa i organizacje przeciwdziałające występowaniu i skutkom katastrof oraz klęsk żywiołowych. Pierwsze zdjęcia zrobione przez ICEYE zostały udostępnione w związku z niedawną powodzią w Somalii.

ICEYE to polsko-fińska firma działająca w sektorze New Space, która na co dzień dostarcza firmom i instytucjom z całego świata dane radarowe pochodzące z komercyjnej konstelacji satelitów SAR (radar z syntetyczną aperturą, pozwalający na obrazowanie Ziemi niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych). W ramach współpracy z członkami Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów, firma będzie bezpłatnie udostępniać zobrazowania satelitarne prezentujące obrazujące przebieg i skutki katastrofy. Aktualne i dostępne na bieżąco zobrazowania posłużą do lepszego zarządzania kryzysowego.

Reklama

Międzynarodowa Karta Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów dostarcza dane z obserwacji Ziemi. Do jej priorytetowych zadań należy usprawnienie procesów zarządzania kryzysowego w dowolnym miejscu na świecie. Zobrazowania są obecnie pozyskiwane z satelitów należących do siedemnastu krajów członkowskich, partnerów zaangażowanych w projekt Karty oraz od innych podmiotów dostarczających dane. Firma ICEYE dołączyła do grona zatwierdzonych dostawców danych dla Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów w ramach procedury koordynowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną, której ICEYE jest członkiem. 

Konstelacja satelitów SAR firmy ICEYE pozwala na mapowanie, monitorowanie i analizę wykrywanych na powierzchni Ziemi zmian po katastrofach. Technologię tę wykorzystuje się między innymi do: analizy infrastruktury przed i po kataklizmach, oceny szkód majątkowych i rolnych, skutków powodzi, wybuchów wulkanów i osunięć ziemi oraz do pomiaru zasięgu wycieków ropy naftowej.

- Jako ICEYE, cieszymy się, że możemy przyczynić się do wsparcia działań Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów. Widzimy ogromny potencjał wykorzystania danych SAR do zobrazowania katastrof i ich skutków. Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc działania Karty - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Członkowie Karty z radością witają firmę ICEYE, której konstelacja satelitów SAR cały czas rośnie, jako zatwierdzonego partnera Karty. Krótki cykl powtarzalności przelotów komercyjnej konstelacji satelitów należących do firmy, w ogromnym stopniu przyczynia się do realizacji celu Karty, jakim jest potrzeba aktualnych i dokładnych zobrazowań obszarów dotkniętych katastrofą - powiedział rzecznik prasowy CNSA (Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej), obecnie wiodącego członka organizacji.

Zdjęcia satelitarne SAR mogą być pozyskiwane niezależnie od warunków pogodowych, zarówno w dzień jak i w nocy. Dane pozyskiwane przez ICEYE mogą być wykorzystane do analizy sytuacji zarówno na lądzie, jak i na morzu. Satelity SAR wykonują zdjęcia niezależnie od pogody, nawet podczas opadów deszczu, przebijając się przez pokrywę chmur, a w przypadku katastrof np. poprzez dym. Dzięki temu SAR jest cennym źródłem informacji dla realizacji działań w zakresie zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Międzynarodową Kartę Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów.

Wcześniej firma ICEYE wielokrotnie dostarczała swoje zobrazowania członkom sztabów kryzysowych zajmujących się katastrofami naturalnymi. Jednym z takich wydarzeń było zejście lawiny błotnej w Brazylii - ze względu na bardzo rozległy obszar katastrofy, oszacowanie prawdziwego zasięgu katastrofy i ulokowanie grup ratunkowych było bardzo trudne. Zobrazowania ICEYE pomogły w identyfikacji pełnego obrazu katastrofy i w dostosowaniu dalszych działań.  

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: zdjęcia satelitarne | obserwacje Ziemi
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy