Otwarto pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz

​W Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce nowoczesny oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii.

Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz wprowadza Centrum Onkologii do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków, a polskim pacjentom onkologicznym daje szansę skorzystania z innowacyjnych terapii. Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie umowy zawartej między Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie i firmą Roche Polska. Nowo powstały ośrodek jest pierwszą w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii-Instytutu oraz instytucji partnerskich.

Reklama

Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na doświadczeniach międzynarodowych ośrodków, dzięki czemu działalność nowo powstałego centrum może przyczynić się do wzmocnienia pozycji badawczo-rozwojowej Polski.

- Oddział Badań Wczesnych Faz otwiera nowy rozdział w historii rozwoju nowoczesnych leków w Polsce. Powołane staraniami Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska, Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwia zdobycie unikalnego know-how przez polskich badaczy, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. Powstanie nowoczesnego Oddziału Badań Wczesnych Faz to zwieńczenie wieloletnich wysiłków i starań, by nasza kadra naukowa mogła dołączyć do grona wiodących badaczy w Europie i na świecie. Współpraca w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego daje szansę uzyskania efektu synergii zasobów zaangażowanych instytucji i znacznego zwiększenia potencjału badawczego m.in. w zakresie testowania innowacyjnych terapii, a następnie ich wdrażania - powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

- Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Wczesnych Faz będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory - powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Oddział Badań Wczesnych Faz współtworzony jest przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z Klinik Narządowych Centrum Onkologii-Instytutu, zakładów diagnostycznych,  farmaceutami oraz naukowcami zaangażowanymi w badania przedkliniczne. Oddział powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. W ostatnich dwóch latach inwestycje firmy Roche w obszar badań
i rozwoju w Polsce wyniosły ponad miliard złotych. Wsparcia finansowego dla nowo powstałego Oddziału Badań Wczesnych Faz udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL).

Na nowo powstałym oddziale prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii. Ośrodek będzie prowadził badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu "Pierwsze podanie u człowieka" ("first-in-human"), badań typu "proof-of-concept", badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: nowotwory | onkologia | leki antynowotworowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy