Medycyna przyszłości

Polskie laboratorium z prestiżową nagrodą

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał prawo do używania logo ‘HR Excellence in Research’. Ten prestiżowy znak jest przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom naukowym, które przestrzegają postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, czym wspierają tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla naukowców.

To wyróżnienie jest impulsem do zwiększenia atrakcyjności zarówno Instytutu, jak i Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez poprawę warunków pracy i rozwoju kariery dla obecnych i nowo przyjmowanych pracowników naukowych z różnych stron świata.

"Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest stosunkowo młodą jednostką naukową, ale od początku działalności stawiamy na najnowocześniejsze zasady rekrutacji i zarządzania kadrą naukową, czerpiąc przykład z najlepszych ośrodków naukowych i implementując tylko sprawdzone rozwiązania" - powiedział prof. dr hab. Michał Witt, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Reklama

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku. Są to dokumenty określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych oraz ich pracodawców i grantodawców. Aktualnie 155 instytucji z 23 krajów europejskich zostało wyróżnionych znakiem ‘HR Excellence in Research’, identyfikującym szczególnie atrakcyjne środowisko pracy dla naukowców.

"Społeczeństwo powinno w większym stopniu doceniać zakres obowiązków i profesjonalizm, jakim naukowcy wykazują się w swojej pracy na różnych etapach kariery zawodowej oraz w ramach różnych funkcji, jakie pełnią, np. jako specjaliści, liderzy, koordynatorzy projektów, menedżerowie, opiekunowie naukowi, mentorzy, doradcy zawodowi lub popularyzatorzy nauki" - dodał Janez Potočnik, członek Komisji Europejskiej.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest trzecią instytucją w Polsce należącą do grona wyróżnionych. Dwie pozostałe to Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Co dwa lata wszystkie instytucje podlegają kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień we wdrażaniu postanowień dokumentów, prawo do posługiwania się znakiem może zostać im odebrane.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Medycyna | biologia molekularna | laboratorium | instytut | badania naukowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy