Reklama

Odkryto przyczynę choroby Alzheimera

​Naukowcy są coraz bliżej wyjaśnienia przyczyn choroby Alzheimera. Może być ona wynikiem nieszczelności bariery krew-mózg, która postępuje wraz z wiekiem.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Południowej Kalifornii odkrył, że wraz z wiekiem bariera krew-mózg (BKM) zaczyna przeciekać, a proces ten zaczyna się od hipokampa, czyli części mózgu kluczowej dla pamięci i uczenia. Okazuje się, że zaburzenia w przepływie krwi w obrębie hipokampa można wykryć za pomocą popularnych metod obrazowych jeszcze zanim wystąpią nieodwracalne zmiany w mózgu.

- To bardzo ważny krok w stronę zrozumienia wpływu naczyń krwionośnych na zdrowie naszego mózgu. Aby zapobiegać demencjom, w tym chorobie Alzheimera, musimy usprawnić sposoby uszczelniania bariery krew-mózg. Komórkami, które są swoistymi strażnikami BKM są perycyty i to one chronią przed wyciekiem toksycznych związków z krwi do mózgu - powiedział Berislav V. Zloković, szef zespołu badawczego.

W ramach badań, uczeni przeanalizowali zdjęcia MRI wykonane 64 osobom w różnym wieku. Podczas starzenia organizmu, bariera krew-mózg przecieka najpierw w hipokampie, który jednocześnie jest rejonem najsilniej zabezpieczonym. Okazało się, że integralność BKM hipokampa jest bardziej naruszona u osób z demencją niż zdrowych. Aby stwierdzić czy dobrano odpowiednią metodę badawczą, naukowcy porównali skany mózgów młodych osób ze stwardnieniem rozsianym, ale bez jakiegokolwiek defektu poznawczego. Nie odnotowano żadnej różnicy w strukturze ich hipokampa oraz ich zdrowych rówieśników.

Neurolodzy są już niemal pewni, że to właśnie nieszczelna bariera krew-mózg jest odpowiedzialna za rozwój choroby Alzheimera. Zauważono, że w płynie mózgowo-rdzeniowym osób z łagodną demencją było o 30 proc. więcej albuminy - jednego z białek osocza krwi - co potwierdza wcześniejsze rewelacje.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama