Wiadomo, kiedy zestaliło się jądro Ziemi

W jakimś momencie 4,5 mld lat istnienia Ziemi całkowicie płynne żelazne jądro ostygło na tyle, że utworzyła się zestalona kula. Dokładne ustalenie momentu, w którym nastąpiła ta przemiana, jest dość trudne.

Szacunki wahają się od 4,5 mld lat temu, czyli wieku właściwego Ziemi, do 565 mln lat temu. Nowe badania w końcu zawężają tę kwestię. Zgodnie z danymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych, które odtwarzają te panujące w jądrze naszej planety, wiek wewnętrznego jądra Ziemi powinien wynosić od 1 do 1,3 mld lat.

To z kolei pomaga nam zawęzić wiek dynamo magnetohydrodynamicznego, które zasila pole magnetyczne wokół Ziemi. Chroni atmosferę naszej planety przed wiatrem słonecznym i zapewnia stabilne warunki dla życia.

Ciśnienia w jądrze zewnętrznym Ziemi wahają się od 135 do 330 gigapaskali od zewnętrznej granicy do granicy rdzenia wewnętrznego, podczas gdy temperatury wahają się od 3700 do 4700oC. Uważa się, że jądro wewnętrzne osiąga ponad 5700oC (ale żelazo krzepnie pod wpływem intensywnego ciśnienia).

Kiedy zespół zmierzył przewodnictwo w próbce pobranej z wnętrza Ziemi, okazało się, że jest ono o 30-50 proc. niższe niż to, co byłoby wymagane dla oszacowania wieku jądra wewnętrznego na 565 milionów lat. W związku z tym naukowcy mogli ustalić górną granicę przewodnictwa cieplnego ciekłego żelaza w prognozowanych warunkach - co z kolei wyznacza górną granicę tego, ile ciepła można przewodzić i zatrzymywać.

Dzięki temu mogli wreszcie oszacować wiek wewnętrznego jądra Ziemi. Rozmieszczenie materiałów magnetycznych w skałach sprzed 1 do 1,5 mld lat temu wskazuje, że mniej więcej w tym czasie nastąpił wzrost natężenia pola magnetycznego - zgodnie z oczekiwaniami w czasie krystalizacji jądra wewnętrznego.

Reklama
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Ziemia | Jądro Ziemi | planeta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy