Europa potrzebuje GMO aby przeżyć?

Grupa naukowców, która przeprowadziła studia przypadku, opublikowała właśnie w magazynie Trends in Plant Science artykuł, z którego wynika, że jeśli Europa nie będzie produkować roślin GMO to nie będzie ona po prostu w stanie wypełnić swoich planów dotyczących rolnictwa, co oznacza po prostu, że będziemy zależni pod względem żywności od państw trzecich, które GMO powszechnie używają.

Grupa naukowców, która przeprowadziła studia przypadku, opublikowała właśnie w magazynie Trends in Plant Science artykuł, z którego wynika, że jeśli Europa nie będzie produkować roślin GMO to nie będzie ona po prostu w stanie wypełnić swoich planów dotyczących rolnictwa, co oznacza po prostu, że będziemy zależni pod względem żywności od państw trzecich, które GMO powszechnie używają.

Grupa naukowców, która przeprowadziła studia przypadku, opublikowała właśnie w magazynie Trends in Plant Science artykuł, z którego wynika, że jeśli Europa nie będzie produkować roślin GMO to nie będzie ona po prostu w stanie wypełnić swoich planów dotyczących rolnictwa, co oznacza po prostu, że będziemy zależni pod względem żywności od państw trzecich, które GMO powszechnie używają.

Jak zauważa Paul Christou z Lleida-Agrotecnio Center oraz Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, strategia lizbońska - a  więc długoterminowy plan rozwoju UE - zawiera fragmenty dotyczące użycia GMO, jednak w tym samym czasie z innej strony panuje w Europie moratorium na hodowlę modyfikowanej genetycznie soi, bawełny czy kukurydzy. A bez upraw GMO Europa nie jest sama w stanie zaspokoić swoich potrzeb, zatem produkty te muszą być importowane z krajów, które bez żadnych hamulców stosują uprawy GMO.

Reklama

Zwraca on także uwagę na niekonsekwencję UE w kwestii użycia wielu pestycydów - w produkcji rolnej na terenie Europy są one zakazane, podczas gdy jednocześnie sprowadza się z zewnątrz rośliny wyhodowane z użyciem tych samych pestycydów.

Konkludując naukowcy zwracają uwagę na fakt, że trzeba wprowadzić racjonalne, bazujące na nauce prawo dotyczące rolnictwa, które zapobiegnie tego typu sytuacjom w przyszłości i pozwoli Europie na rozwój.

Źródło:

Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy