Jak język wpływa na nasze postrzeganie czasu

Rodzimy język, którym posługuje się dana osoba może wpływać na cechy osobowości, co zostało dowiedzione podczas badań naukowych. Jednak to, że posługujemy się takim, a nie innym językiem wpływa też na to jak postrzegamy czas.

Rodzimy język, którym posługuje się dana osoba może wpływać na cechy osobowości, co zostało dowiedzione podczas badań naukowych. Jednak to, że posługujemy się takim, a nie innym językiem wpływa też na to jak postrzegamy czas.

Rodzimy język, którym posługuje się dana osoba może wpływać na cechy osobowości, co zostało dowiedzione podczas badań naukowych. Jednak to, że posługujemy się takim, a nie innym językiem wpływa też na to jak postrzegamy czas.

Już na początku XX wieku przez panów o nazwiskach Sapir (ciekawostka - Edward Sapir urodził się w Lęborku) oraz Wharf postawiona została hipoteza relatywizmu językowego (zwana także od ich nazwisk hipotezą Sapira-Whorfa), według której to jak myślimy zależy w dużej mierze od tego jak postrzegamy świat.

Dwa lata temu przeprowadzono badania dotyczące wpływu języka na osobowość u osób wielojęzycznych i okazało się, że faktycznie język jakiego w danej chwili one używają wpływa na poszczególne cechy osobowości czyniąc daną osobę bardziej lub mniej charyzmatyczną, otwartą etc.

Reklama

Co ciekawe - w latach 70 amerykańscy przeprowadzili badania (które zostały potwierdzone i wielokrotnie rozszerzone w latach późniejszych), z których wynika, że także nasze postrzeganie czasu różni się w zależności od tego jaki język jest naszym językiem rodzimym.

Tak też na przykład Anglicy myślą o czasie w formie liniowej - jako rozciągającym się przed i za nimi; Chińczycy posługujący się mandaryńskim - myślą o czasie znajdującym się nad i pod nimi, natomiast według Greków czas ma inną postać i może być duży lub mały.

Dodatkowo różnice mogą pojawiać się nawet w tych grupach. Bo na przykład oprócz Anglików liniowo o czasie myślą ludzie posługujący się językiem arabskim. Z tym, że ci pierwsi myślą o nim od lewej do prawej, a ci drudzy od prawej do lewej (co ciekawe - arabskie dzieci uczące się angielskiego myślą o czasie w obu kierunkach).

Ciekawie sprawa ta przedstawia się także w obliczu opisywania i postrzegania barw, co zostało zbadane na afrykańskim plemieniu Himba, które opisuje kolory jak żadnej inny lud świata - używając na przykład tego samego słowa do opisania pewnych odcieni zieleni i koloru czerwonego (). Przeprowadzone na nich badania wykazały, że postrzegają oni świat zupełnie inaczej od nas - nie widząc różnic między niebieskim, a zielonym, a z kolei idealnie wyłapując delikatne zmiany w odcieniach zieleni.

Czyli tak jak język wpływa na nasze postrzeganie kolorów i Himba widzą tak naprawdę świat zupełnie inaczej - tak też inne nacje mogą zupełnie inaczej postrzegać czas i jego upływ.

Źródła: , ,

Geekweek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy