Kolejne dowody na dobroczynne działanie psylocybiny

W ostatnich latach do łask zaczynają wracać substancje psychoaktywne, które w ramach wojny z narkotykami zostały niestety (mówimy tu o zastosowaniach terapeutycznych) schowane do szuflady. Teraz pojawiają się kolejne dowody na dobroczynne działanie psylocybiny na mózg osób cierpiących z powodu depresji.

W ostatnich latach do łask zaczynają wracać substancje psychoaktywne, które w ramach wojny z narkotykami zostały niestety (mówimy tu o zastosowaniach terapeutycznych) schowane do szuflady. Teraz pojawiają się kolejne dowody na dobroczynne działanie psylocybiny na mózg osób cierpiących z powodu depresji.

W ostatnich latach do łask zaczynają wracać substancje psychoaktywne, które w ramach wojny z narkotykami zostały niestety (mówimy tu o zastosowaniach terapeutycznych) schowane do szuflady. Teraz pojawiają się kolejne dowody na dobroczynne działanie psylocybiny na mózg osób cierpiących z powodu depresji.

Już w roku 2016 , a w zeszłym roku , zmniejszając przez jakiś czas przepływ krwi przez ciało migdałowate mózgu.

Nowe badania, które przeprowadzono na grupie 20 osób ze zdiagnozowaną depresją potwierdziły pozytywny efekt, a jednocześnie pozwoliły dokładniej ustalić mechanizm działania tego związku. Badanie to polegało na odbywaniu sesji terapeutycznych wspomaganych psylocybiną, a następnie na sprawdzeniu stanu mózgu badanych z pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Reklama

W trakcie tego eksperymentu wykazano, że osoby biorące w nim udział, po terapeutycznych sesjach z psylocybiną dużo lepiej reagowały na widok radosnych i zlęknionych ludzkich twarzy, co związane jest ze zwiększoną aktywnością ciała migdałowatego, które w naszym mózgu odpowiada między innymi za rozpoznawanie emocji i wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Tym samym związek ten działa w zupełnie odwrotny sposób od leków z grupy SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny), które w pewien sposób emocjonalnie "otępiają" pacjenta. Psylocybina zwiększa emocjonalne reakcje, pozwala niejako połączyć się osobie zaburzonej ze światem zdejmując z niej ciężar ciągłego uczucia niepokoju i depresji.

Zbliżamy się zatem cały czas do rozwiązania zagadki psylocybiny i jej pozytywnego wpływu na umysł ludzi w depresji, a już teraz planowane są kolejne eksperymenty, które powinny zagadki tego związku rozwikłać i tym samym zbliżyć nas do skutecznego leczenia tego zaburzenia.

Źródło: , Zdj.: CC0

Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama