Tak się formuje twarz dziecka

Nasze piękne twarze nie zawsze takie były - jak pokazuje najnowsza animacja stworzona na podstawie skanów płodów pomiędzy 1, a 3 miesiącem życia. Nasza fizjonomia nie powstała od razu lecz musiała się stopniowo wykształcić w procesie, który, cóż, do najpiękniejszych nie należy.

Nasze piękne twarze nie zawsze takie były - jak pokazuje najnowsza animacja stworzona na podstawie skanów płodów pomiędzy 1, a 3 miesiącem życia. Nasza fizjonomia nie powstała od razu lecz musiała się stopniowo wykształcić w procesie, który, cóż, do najpiękniejszych nie należy.

Nasze piękne twarze nie zawsze takie były - jak pokazuje najnowsza animacja stworzona na podstawie skanów płodów pomiędzy 1, a 3 miesiącem życia. Nasza fizjonomia nie powstała od razu lecz musiała się stopniowo wykształcić w procesie, który, cóż, do najpiękniejszych nie należy.

Zatem można stwierdzić, że wszyscy kiedyś przypominaliśmy ziemniaka.

Geekweek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama