10 najbardziej zagrożonych cyberprzestępczością miast Europy

Norton wspólnie z niezależną firmą analityczną Sperling's BestPlaces przedstawił listę 10 miast w Europie, w których występuje najwięcej zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

Pierwsze miejsce zajął Manchester, gdzie stwierdzono największą koncentrację punktów dostępowych Wi-Fi i prób uruchomienia szkodliwego oprogramowania. Drugi na liście znalazł się Amsterdam. Charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem użytkowania komputerów PC, wysokim poziomem dostępu do internetu i serwisów społecznościowych oraz średnimi wartościami wskaźników cyberprzestępczości.

Lista 10 najbardziej "niebezpiecznych" miast w Europie na rok 2012:

1. Manchester, Wielka Brytania

2. Amsterdam, Holandia

3. Sztokholm, Szwecja

4. Paryż, Francja

Reklama

5. Londyn, Wielka Brytania

6. Dublin, Irlandia

7. Mediolan, Włochy

8. Rzym, Włochy

9. Barcelona, Hiszpania

10. Berlin, Niemcy

W miastach, w których pojawiają się największe zagrożenia, niekoniecznie musi występować najwyższy poziom infekcji wirusowych i włamań - wielu użytkowników korzysta ze środków zapobiegawczych zwiększających bezpieczeństwo. "W trakcie badań uwzględniliśmy kilka czynników, które mogą mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo w sieci" - powiedział Bert Sperling, założyciel serwisu Sperling's BestPlaces i główny analityk projektu. "Przyglądaliśmy się przyzwyczajeniom konsumentów, a także danym na temat cyberprzestępczości przekazanym przez firmę Symantec, producenta marki Norton. Dzięki temu byliśmy w stanie stworzyć kompleksowy obraz uwzględniający rozmaite elementy wpływające na wzrost zagrożenia mieszkańców".

Serwis Sperling's BestPlaces określił wartości wskaźników na jednego mieszkańca po analizie różnych zachowań konsumentów. Uwzględniono między innymi rozpowszechnienie komputerów PC oraz korzystanie z sieci społecznościowych i potencjalnie niezabezpieczonych punktów dostępowych

Wi-Fi.

- W Barcelonie występuje najmniejszy wskaźnik posiadania sprzętu PC, stosunkowo niskie wskaźniki cyberprzestępczości i niskie wykorzystanie sieci społecznościowych.

- W Sztokholmie poziom korzystania z internetu jest najwyższy, podobnie jak współczynnik korzystania ze smartfonów i sieci społecznościowych. Mimo to wskaźniki cyberprzestępczości są w stolicy Szwecji niższe niż w przypadku liderów rankingu.

- W Mediolanie występuje najwyższy zagregowany wskaźnik cyberprzestępczości, zwłaszcza związanej ze spamowaniem adresów IP i próbami włamań za pośrednictwem sieci WWW. Pozycja Mediolanu na liście nie jest jednak wysoka ze względu na niskie wartości wskaźników posiadania komputerów PC, korzystania z internetu i punktów dostępowych Wi-Fi oraz najniższy w regionie współczynnik dostępu do serwisów społecznościowych.

"W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost liczby używanych smartfonów, tabletów i laptopów. Jednocześnie przybywa aplikacji i częściej korzystamy z serwisów społecznościowych. Działania, które podejmujemy w sieci i poza nią, splatają się ze sobą" - powiedziała Marian Merritt, ekspert marki Norton ds. bezpieczeństwa w internecie. "Taka sytuacja ma wiele pozytywnych aspektów, jednak w naszej analizie skupiliśmy się na potencjalnych zagrożeniach, z którymi każdy z nas może zetknąć się w sieci. Zastosowanie odpowiednich środków ostrożności pozwala zapewnić użytkownikom ochronę przed tymi niebezpieczeństwami".

Na przedstawionej liście ostatnie miejsce zajmuje Berlin. Ma najniższe wskaźniki cyberprzestępczości (wartości we wszystkich czterech kategoriach mieszczą się w 10. centylu), w szczególności najniższe współczynniki dotyczące działania botów oraz prób uruchomienia szkodliwego oprogramowania. W przypadku Berlina najniższy jest również wskaźnik użycia smartfonów, jednak wartości dotyczące posiadania komputerów PC i korzystania z serwisów społecznościowych nieco przekraczają średnią dla wszystkich badanych miast.

Najważniejsze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Ostrożnie korzystaj z punktów dostępowych Wi-Fi. Są one świetnym wynalazkiem, ale w przypadku zakupów internetowych lub korzystania z bankowości elektronicznej lepiej podłączyć laptop, tablet lub smartfon do zabezpieczonej sieci.

2. Używaj nieoczywistych, unikalnych haseł do poszczególnych serwisów. Hasła powinny w jak największym stopniu przypominać przypadkowe ciągi znaków. Należy używać kombinacji dużych i małych liter, symboli i cyfr. Warto także regularnie zmieniać hasła.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: zagrożeni | cyberbezpieczeństwo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama