99 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela UNESCO firma Microsoft ogłosiła zdobywców certyfikatów Microsoft Innovative Pathfinder School oraz Microsoft Innovative Mentor School 2012-2013 przyznawanych w ramach projektu Innowacyjna Szkoła programu Partners in Learning.

99 nowych placówek z 51 krajów, które uzyskały te tytuły wykazało się innowacyjnym podejściem do zarządzania szkołą oraz nauczania, a także umiejętnością skutecznego wdrażania zmian. Wyniki nauczania są lepsze, gdy uczniowie mogą wykorzystywać te same narzędzia i technologie w procesie uczenia się, z których korzystają na co dzień w domu. Dlatego, w ramach projektu Innowacyjna Szkoła, Microsoft współpracuje z dyrektorami szkół w opracowywaniu ambitnych planów oraz wdrażaniu najlepszych praktyk sprzyjających innowacyjności.

Projekt Innowacyjna Szkoła to inicjatywa edukacyjna stanowiąca element programu Microsoft Partners in Learning. Od 10 lat stanowi on istotny element strategii wsparcia zmian w edukacji na całym świecie. Do tej pory dofinansowanie działań prowadzonych przez rządy oraz szkoły sięgnęło 500 milionów USD. Jego celem jest wsparcie społeczności nauczycieli i dyrekcji szkół w tworzeniu profesjonalnego środowiska pracy i rozwoju zawodowego na całym świecie.

Projekt Innowacyjna Szkoła ma na celu stymulowanie doskonalenia edukacji oraz jej całościowych przekształceń. W związku z tym organizatorzy pomagają kierownictwu szkół w tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacyjnym praktykom dydaktycznym i metodom nauczania, oferując skuteczne narzędzia i wsparcie materialne. Uczestniczący w projekcie przedstawiciele szkół dołączają do globalnej społeczności edukacyjnej i zyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, danych oraz kontaktów.

Reklama

- Szkoły te dowiodły, jak duży wpływ na sukcesy uczniów może mieć kreatywne i odpowiednie zastosowanie technologii w ramach zajęć lekcyjnych - powiedział Anthony Salcito, wiceprezes ds. edukacji na świecie firmy Microsoft. - Wiemy, że sama technologia nie poprawi wyników uczniów. W tym celu konieczne są nieustanne zmiany, wypracowywanie nowych programów, sposobów oceny oraz podejścia do kierowania szkołą i funkcji nauczyciela, a także tworzenie nowego środowiska nauczania - dodał.

Szkoły noszące tytuł Microsoft Innovative Pathfinder School i Microsoft Innovative Mentor School w najlepszy sposób wykorzystują udostępnione im wsparcie. Wybierane są w ramach rygorystycznego procesu zgłoszeniowego, w którym muszą przedłożyć dokumentację pisemną i wideo.

Certyfikat Microsoft Innovative Pathfinder School uzyskała w tym roku jedna polska szkoła:

- Szkoła podstawowa nr 1 w Choszcznie koło Szczecina.

Szkoła otrzymała tytuł Innowacyjnej Szkoły dwukrotnie. W ciągu dwóch najbliższych lat działania pedegogów i kadry zarządzającej będą koncetrowały się na przygotowaniu uczniów do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym, w społeczeństwie opartym na wiedzy. Szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu wykształcenia poprzez kreatywne wykorzystanie technologii w procesie nauczania.

Szkoły noszące tytuł Microsoft Innovative Mentor School przejawiają jeszcze większe zaangażowanie, dzieląc się najlepszymi praktykami ze szkołami Pathfinder i pomagając im w wypracowaniu wizji oraz realizacji planu zmian. W tym roku certyfikat ten uzyskały:

- Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego od dawna ma opinię szkoły otwartej na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia. 15 października 2008 r. przyznano jej zaszczytny tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY. W 2010 roku uzyskała tytuł Pathfinder School. Natomiast w sierpniu 2011 Mentor School, czyli najwyższą pozycję w ogólnoświatowym programie Microsoft Partners in Learnig. Tak szczególne osiągniącia są możliwe dzięki profesjonalnej kadrze nauczycieli, którzy posiadają pasję oraz wysokie kompetencje w zakresie wykorzystania technologii.

- Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

ZST w Radomiu to szkoła wiodąca prym na rynku edukacyjnym w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych już od kilku lat. Każdego roku wprowadza nowe rozwiązania starając się być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami rynku IT. Mocno rozwija współpracę z wiodącymi firmami sektora przemysłu nowoczesnych technologii. Stawia na rozwój i doskonalenie umiejętności kadry. Rozwija systematycznie kontakty międzynarodowe, inicjując współpracę ze szkołami europejskimi.

Przedstawiciele najbardziej innowacyjnych szkół ogłoszonych właśnie przez Microsoft wezmą udział w konferencji Partners in Learning Global Forum, która odbędzie się w Pradze w dniach 28 listopada -1 grudnia.

- Polskę będą reprezentować obie szkoły mentorskie oraz szkoła z Choszczna. Po sukcesie podczas forum europejskiego nauczyciela z Choszczna - pana Krzysztofa Nowaka, który zdobył nagrodę Innowatora w Nauczaniu w Europie, trzymamy kciuki, za to, aby polskie projekty również zostały wyróżnione na globalnym forum - powiedziała Małgorzata Snarska, szef programu Partners in Learning w Microsoft.

Światowy Dzień Nauczyciela ustanowiony został przez UNESCO w hołdzie dla pracy nauczycieli i w celu promocji międzynarodowych standardów nauczania. Tegoroczne obchody będą odbywały się pod hasłem: "Zajmij stanowisko w sprawie nauczycieli" (Take a Stand for Teachers). Co roku tego dnia UNESCO apeluje o tworzenie wspierającego i rozwijającego środowiska pracy, odpowiednie szkolenie i ochronę praw nauczycieli. Według szacunków UNESCO w celu objęcia wszystkich dzieci edukacją na poziomie podstawowym do 2015 roku konieczne jest utworzenie 1,7 miliona dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Inicjatywa Microsoft Innowacyjna Szkoła jest otwarta dla wszystkich szkół podstawowych i średnich z całego świata, które tworzą kulturę innowacyjności, wykorzystując technologie w procesie nauczania, a także umożliwiając uczniom rozwój umiejętności potrzebnych w XXI wieku.

Szkoły muszą zarejestrować się na portalu www.pil-network.com, dostępnym również w języku polskim, który daje kierownictwu szkół i nauczycielom dostęp do obszernego zbioru zasobów, materiałów, narzędzi do oceniania, szkoleń, nagrań wideo, lokalnych forów Partners in Learning oraz narzędzia Partners in Learning School Research, za pomocą którego można zmierzyć poziom wykorzystania technologii w szkołach, regionach i kraju. Szkoły, które pragną jeszcze bardziej zaangażować się w ten program, mogą złożyć wniosek o tytuł Microsoft Innovative Pathfinder School i starać się o status Microsoft Innovative Mentor School.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: szkoła | Microsoft | szkolenie | Imagine Cup 2013
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama