Reklama

Cisco: Do 2020 r. nastąpi trzykrotny wzrost ruchu IP w polskim internecie

Cisco prognozuje wielokrotne zwiększenie ruchu w polskim internecie do 2020 r. Będzie za to odpowiadać m.in. wzrost przesyłu treści wideo oraz 6-krotnie zwielokrotnienie transferu danych w ramach mobilnego dostępu do sieci. Na jednego mieszkańca będzie średnio przypadać 5,5 urządzenia.

Korporacja prognozuje, że do 2020 r. będzie w Polsce 212,7 mln urządzeń podłączonych do sieci (wzrost z 125,5 mln w roku 2015). Oznacza to, że w roku 2020 na jednego mieszkańca będzie średnio przypadać 5,5 urządzenia. Średnia szybkość stałych łączy internetowych wzrośnie w latach 2015-2020 ponad dwukrotnie, z 20,4 Mb/s do 42,3 Mb/s. Średnia szybkość łączy mobilnych wzrośnie 5-krotnie i do roku 2020 osiągnie 12 Mb/s.

Ruch związany z wideo (biznesowym i konsumenckim łącznie) będzie stanowił w 2020 r. 70 proc. całkowitego ruchu w internecie (wzrost z 49 proc. w roku 2015). 75 proc. tego ruchu będzie stanowić wideo w jakości HD, 9 proc. w jakości ultra HD. Ruch związany z grami w internecie wzrośnie 7-krotnie i w roku 2020 będzie odpowiadał za 4 proc. ruchu w internecie konsumenckim.

Reklama

W roku 2020 komputery osobiste będą generować 34 proc. ruchu IP (w roku 2015 było to 65 proc.), ustępując miejsca smartfonom (39 proc.) jako urządzeniom odpowiadającym za największą część polskiego ruchu IP. 17 proc. generować będą tablety, 8 proc. telewizory, a 2 proc. moduły M2M.

"Wnioski z tegorocznego badania Cisco VNI wskazują na kilka wyraźnych trendów, jak wzrost znaczenia Internetu Rzeczy i połączeń M2M. Kluczowa pozostaje także mobilność - tempo wzrostu ruchu danych w sieciach mobilnych będzie w naszym kraju dwukrotnie większe niż w stacjonarnych sieciach IP. Rozwijać będą się także zaawansowane usługi wideo i aplikacje M2M, napędzając zapotrzebowanie na większą przepustowość, szybkość i skalowalność sieci" - komentuje Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

"Wraz z rozwojem cyfryzacji i podłączaniem do sieci coraz większej liczby ludzi i przedmiotów, dane stają się najbardziej strategicznym zasobem firm, miast i państw. Umiejętność bezpiecznego wykorzystania danych do świadczenia nowych usług będzie determinować sukces" - dodaje Fabiszewski.

Wśród kluczowych prognoz dotyczących globalnego ruchu IP i usług w sieci znalazły się m.in. trzykrotny wzrost ruchu w ciągu najbliższych pięciu lat oraz dwukrotne zwiększenie szybkości stałych łączy szerokopasmowych. Łącza Wi-Fi oraz komórkowe odpowiadać będą za 78 proc. ruchu w sieciach IP w roku 2020 (Wi-Fi 59 proc., komórkowe 19 proc.).

Warto także podkreślić, że wielkość ruchu generowanego przez smartfony wyprzedzi ruch generowany przez komputery - w 2020 r. 71 proc. całego ruchu IP pochodzić będzie z urządzeń innych niż komputery: smartfonów, tabletów czy telewizorów. Wideo pozostanie dominującą składową ruchu w internecie - zarówno w segmencie konsumenckim (82 proc. ruchu), jak i biznesowym (66 proc. ruchu).

W tegorocznej edycji badania Cisco po raz pierwszy współpracowało z Arbor Networks, aby wspólnie oszacować obecny i przyszły poziom zagrożenia atakami DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Ataki te mogą paraliżować sieci poprzez przeciążanie serwerów i urządzeń sieciowych ruchem z wielu różnych adresów IP. Nowe badania sugerują, że tego typu ataki mogą w momencie występowania odpowiadać nawet za 10 proc. całkowitego ruchu w sieci IP danego państwa. W ciągu najbliższych pięciu lat, liczba ataków DDoS wzrośnie z 6,6 mln do 17 mln.

Badanie Cisco VNI 2015-2020 opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące globalnego ruchu w sieciach IP i poziomu wykorzystania usług. (PAP)

łum/ jbr/

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje