Reklama

Cyfrowy portret kandydatów na prezydenta

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przeprowadziła wśród kandydatów na Prezydenta RP ankietę, w której pytano ich o znajomość nowoczesnych technologii oraz o to, jakie są ich plany w zakresie informatyzacji Polski. Kandydaci okazali się zadziwiająco nowocześni...

Wszystkie sztaby otrzymały kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi stanu posiadania narzędzi teleinformatycznych oraz korzystania z usług elektronicznych. Kandydaci mieli także odpowiedzieć na siedem szczegółowych zagadnień i wskazać jakie tematy w zakresie społeczeństwa informacyjnego będą propagowali po wygranych wyborach. Izba dostarczyła także materiały dotyczące wskazanych zagadnień.

Raport specjalny INTERIA.PL - Wybory 2010

W badaniu zabrakło odpowiedzi czterech kandydatów: Kornela Morawieckiego, Andrzeja Leppera, Bogusława Ziętka i Waldemara Pawlaka. Szczególnie zaskakujący jest brak odpowiedzi ze strony prezesa PSL, który wśród polityków uchodzi za guru informatyki.

Reklama

Kandydatów portret własny

Z ankiet nadesłanych przez sześciu Kandydatów wynika, że wszyscy znakomicie radzą sobie w cyfrowej rzeczywistości. Dysponują przenośnym komputerem, mają w domu dostęp do szybkiego internetu, korzystają ze smartfonów i nawigacji satelitarnej. Nie są im obce serwisy społecznościowe, zakupy i bankowość internetowa. Na 24 możliwe punkty wskaźnika cyfrowości kandydaci uzyskali odpowiednio: Komorowski - 22 punkty, Napieralski - 21, Olechowski i Korwin-Mikke po 20, Jurek - 17, Kaczyński - 9. Są to wyniki zdecydowanie powyżej średniej, szczególnie w młodszym pokoleniu.

Perspektywy rozwoju

Równie dobrze kandydaci zaprezentowali się w artykułowaniu poglądów na wyzwania teleinformatyczne. Wszyscy zakwestionowali obecny stan zarządzania rozwojem informatyzacji społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Wśród opinii kandydatów pojawiła się koncepcja powołania specjalnego ośrodka przy Prezesie Rady Ministrów (Napieralski, Olechowski, Kaczyński) czy odwzorowania struktur istniejących w Komisji Europejskiej (Komorowski).

Własność intelektualna

W zakresie ochrony własności intelektualnej wszyscy podkreślili konieczność ochrony praw twórców i wynalazców. Napieralski, Olechowski, Jurek i Kaczyński uznali, że usługi i treści, które powstały ze środków publicznych powinny być dostępne bezpłatnie, Komorowski zaakcentował konieczność edukacji w zakresie praw twórców i własności intelektualnej.

Edukacja

Poglądy na edukację teleinformatyczną odpowiadały poglądom politycznym kandydatów. Olechowski, Jurek i Kaczyński wskazali program socjalny, nakierowany na zapewnienie niezbędnego minimum umiejętności, ale obejmujący wszystkich, Komorowski opowiedział się za programem zrównoważonym a Napieralski za programem ambitnym, nakierowanym na wyłonienie przyszłych liderów gospodarki opartej na wiedzy, zaś Korwin-Mikke (co nie było niespodzianką!) ? program ultraliberalny.

Teleinformatyka w gospodarce

Rola teleinformatyki w gospodarce również podzieliła kandydatów. Olechowski uznał iż trudno konkurować z globalnymi potęgami i warto by polskie firmy informatyczne skoncentrowały się na wsparciu pozostałych firm na rynku. Jurek, Korwin-Mikke, i Napieralski stwierdzili, że polski przemysł teleinformatyczny stanie się istotnym przemysłem eksportowym, Kaczyński zaproponował promocję polskich firm, tak aby mogły stać się graczami światowymi w wybranych niszach e-gospodarki. Najbardziej ambitnie zaprezentował się Komorowski, który chce wypromować polską markę na światowym rynku teleinformatycznym. "Bliskie jest mi marzenie o polskiej Nokii czy Microsofcie" - napisał.

Wolność w internecie

Kandydaci mieli zbieżne poglądy co do wolności i bezpieczeństwa w internecie. Wszyscy docenili wolnościowy charakter sieci i wykluczyli cenzurę prewencyjną w sieci. "Indywidualna wolność i anonimowość wypowiedzi - państwo jest wyposażone w mechanizmy ścigania naruszających obowiązujące prawo" - odpowiadali.

Elektroniczna administracja

Wdrażanie e-administracji także pokazało odmienne punkty widzenia Kandydatów. Jurka cechuje konserwatywne podejście (utrzymanie systemu i danych całkowicie w rękach administracji, ale z udziałem zewnętrznych dostawców technologii), Olechowski i Kaczyński są tylko nieco bardziej otwarci na zewnętrzne firmy. Napieralski ma ostrożne, ale otwarte podejście - przekazałby typowe zadania w outsourcing, ale unikalne rozwiązania pozostawił działom informatycznym w administracji. Komorowski i Korwin-Mikke deklarują liberalne nastawienie na efektywną administrację, która potrafi powiedzieć czego chce i dba o koszty, uważają też, że administracja powinna zamawiać usługi informatyczne u zewnętrznych dostawców w każdym uzasadnionym ekonomicznie przypadku.

Priorytety

W siódmym zagadnieniu kandydaci mieli wskazać swoje przyszłe priorytetowe działania. Korelowały one z deklaracjami z wcześniejszych odpowiedzi w ankiecie. Komorowski i Napieralski wskazali komputer dla ucznia. Jurek, Komorowski, Olechowski, Kaczyński - dostęp do internetu szerokopasmowego w regionach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Jurek, Olechowski - promocję bezpieczeństwa dzieci w internecie, Komorowski, Napieralski - promocję wykorzystania technologii informatycznych w administracji, Olechowski - promocję edukacji informatycznej, Kaczyński - promocję innowacji i młodych firm IT, a także patronat nad procesami cyfryzacji dóbr kultury. Komorowski, wskazał też dwa dodatkowe priorytety, nie wymienione w zestawieniu: możliwość głosowania przez internet jako remedium na frekwencję wyborczą oraz elektroniczny tornister dla ucznia.

Raport specjalny INTERIA.PL - Wybory 2010

Na podstawie ankiety, można stwierdzić, że pięciu kandydatów to nie tylko czynni członkowie polskiego społeczeństwa informacyjnego. Kandydaci pokazali także, że znają zagadnienia związane z teleinformatyką i mają ugruntowane poglądy na jej rolę w gospodarce i życiu obywateli. A także, że ich plany i zamierzenia są dobrze skorelowane z ich programami dotyczącymi innych zagadnień - podsumowuje badanie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy