Działamy dla bezpieczeństwa w sieci

Dziś w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program "Nie przykładaj ręki do krzywdzenia dzieci". Celem akcji jest promowanie idei bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Portal INTERIA.PL jest patronem programu i wspomaga walkę z zagrożeniami obecnymi w sieci.

Głównym realizatorem programu jest serwis Dyżurnet.pl. Dyżurnet.pl to nazwa działającego przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - NASK punktu kontaktowego (tzw. "hotline") przyjmującego zgłoszenia na temat występujących w internecie nielegalnych treści, takich jak pornografia dziecięca czy treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

Punkt powstał w ramach programu Unii Europejskiej "Safer Internet Action Plan" i nosi oficjalną nazwę "NIFC Hotline Polska" (NIFC jest skrótem od National Initiative for Children). Współpraca narodowych zespołów hotline odbywa się w ramach stowarzyszenia INHOPE (The Association of Internet Hotline Providers). Aktualnie skupia ono zespoły z krajów europejskich i z innych części świata, w tym z Ameryki Północnej, Australii i Azji.

Reklama

"Hotline" jest jednym z dwóch projektów realizowanych przez NASK w ramach programu "Safer Internet". Przedsięwzięciem komplementarnym jest projekt "Awareness", którego celem jest szeroka akcja uświadamiająca i propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Projekt ten realizują NASK i Fundacja Dzieci Niczyje. Realizację obu tych projektów rozpoczęto w styczniu 2005 r.

Obecnie zespoły Dyżurnet.pl i Awareness realizują w Polsce kolejny etap europejskiego programu, tworząc jeden wspólny projekt pod nazwą SAFERINTERNET.PL.

Misją zespołu Dyżurnet.pl jest dążenie do usuwania upublicznionych w internecie treści niezgodnych z polskim prawem,

Zespół przyjmuje zgłoszenia od użytkowników internetu, którzy natrafili na takie przypadki w sieci. W razie powzięcia podejrzenia, że zgłoszona skarga może odnosić się do czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, zespół przesyła zgłoszenie do organów ścigania lub przekazuje odpowiednie informacje do innych zespołów hotline w Europie i na świecie. Zasadniczym zadaniem zespołu Dyżurnet.pl jest obsługa - zgodnie z ustalonymi procedurami - zgłoszeń otrzymywanych od użytkowników internetu.

Do zadań pracowników należy analiza treści wskazanych przez użytkowników internetu, wykonanie dokumentacji technicznych, przesłanie informacji do policji lub do zagranicznych zespołów działających w ramach INHOPE.

W szczególnych przypadkach, gdy zgłaszana sprawa wykracza poza obszar kompetencji zespołu Dyżurnet.pl, zgłoszenie jest przekazywane do instytucji bezpośrednio zainteresowanych zaistniałymi przypadkami. Jeśli zgłoszenie jest zasadne i dotyczy stron internetowych, dalsze podejmowane działania uzależnione są od lokalizacji serwera.Jeżeli znajduje on się w kraju, w którym działa inny hotline, to tam zostaje przekazana sprawa; jeżeli serwer z nielegalnymi treściami umiejscowiony jest w kraju, gdzie nie działa narodowy hotline, informacja wraz z dokumentacją zostaje przekazana do policji, która działa w skali świata za pośrednictwem Wydziału Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Dodatkowe informacje na temat rozpoczynającego się programu są dostępne w dołączonym do artykułu materiale wideo (rozmowa z Anną Rywczyńską, Koordynatorem projektu Saferinternet.pl)

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: NASK | zgłoszenie | internet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama